Danh mục đề tài NCKH cấp cơ sở

STT

Tên đề tài

Chủ nhiệm
đề tài

Thời gian bắt đầu thực hiện

Thời gian kết thúc

85  Nghiên cứu cơ chế hình thành, phát triển của một số hiện tượng mưa lớn bất thường ở thành phố Hồ Chí Minh trong 2 năm 2015-2016  ThS. Trương Bá Kiên 2018 2019
 84 Nghiên cứu cơ sở khoa học ước tính thiệt hại gây bởi nước dâng do bão, nghiên cứu thí điểm cho thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh  ThS. Võ Đình Sức  2018 2019 

83

Nghiên cứu khả năng ứng dụng mô hình Hec-Ras mô phỏng ngập lụt trên cơ sở kết nối thủy động lực 1-2 chiều. Thí điểm cho lưu vực sông La tỉnh Hà Tĩnh

ThS. Nguyễn Anh Ngọc

2017

2018

82

Đánh giá tính bất định của mô hình mưa – dòng chảy gây ra do số liệu đầu vào và hệ thông số mô hình sử dụng phương pháp GLUE nhằm nâng cao hiệu quả dự báo tác nghiệp, áp dụng cho lưu vực sông Lô

ThS. Lê Thị Kim Ngân

2017

2018

81

Ứng dụng công nghệ bể sinh học kết hợp màng khí nâng để xử lý ô nhiễm nước thải giết mổ từ các lò giết mổ lợn tập trung

ThS. Phạm Hải Bằng

2017

2018

80

Nghiên cứu ứng dụng bộ công cụ kết nối song song giữa mô hình WRF và mô hình CMAQ phục vụ mô phỏng bụi PM2.5 cho Việt Nam

ThS. Lê Văn Quy

2017

2018

79

Nghiên cứu đặc điểm mưa lớn gây ngập úng khu vực thành phố hồ chí minh

Nguyễn Văn Tín

2017

2018

78

Xây dựng được bộ công cụ chi tiết hóa thống kê sản phẩm CFS trong dự báo khí hậu mùa phục vụ thông báo khí hậu cho khu vực Việt Nam

Phan Thị Anh Thơ

2016

2016

77

Nghiên cứu ứng dụng và khai thác sản phẩm dự báo toàn cầu của Nhật Bản phục vụ dự báo khí hậu cho Việt Nam

ThS. Lê Duy Điệp

2016

2016

76

Nghiên cứu ảnh hưởng của hệ thống hồ chứa, đập dâng đến chế độ đo đạc và chất lượng số liệu của các trạm thủy văn trên lưu vực sông Mã – Chu

ThS. Văn Thị Hằng

2016

2016

75

Nghiên cứu xây dựng bản đồ số các trường khí tượng trên cao cho khu vực Việt Nam và lân cận từ số liệu tái phân tích độ phân giải cao bằng công nghệ GIS

KS. Nguyễn Thanh Bằng

2016

2016

74

Nghiên cứu áp dụng mô hình NK-GIAS trong tính toán rủi ro lũ ven biển tỉnh Quảng Ngãi

ThS. Nguyễn Văn Đại

2015

2015

73

Nghiên cứu, thử nghiệm phương pháp AHP (analytic hierarchy process) trong việc đánh giá mức độ tổn thương do thiên tai cho các xã bãi ngang ven biển tỉnh Bình Định

ThS. Phạm Thanh Long

2015

2015

72

Nghiên cứu xác định quỹ đạo lan truyền vật chất trên biển bằng phương pháp Lagrangian coherent Structures

ThS. Dương Ngọc Tiến

2015

2015

71

Nghiên cứu xây dựng bộ chỉ số hạn thủy văn phục vụ cảnh báo hạn hán cho lưu vực sông Mã

ThS. Phùng Đức Chính

2015

2015

70

Nghiên cứu ứng dụng mô hình ORYZA2000 phân tích rủi do khí hậu nông nghiệp và lựa chọn phương án quản lý thích hợp nhằm phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững ở đồng bằng sông Hồng

ThS. Trịnh Hoàng Dương

2014

2014

69

Nghiên cứu các hiện tượng thời tiết cực đoan phục vụ phát triển nông nghiệp vùng Đồng Tháp Mười

Vũ Thị Hương

2014

2014

68

Nghiên cứu xây dựng biểu đồ điều phối tối ưu đa mục tiêu cho hệ thống liên hồ chứa trên cơ sở sử dụng mô hình liên hồ chứa và thuật toán gien- áp dụng cho hệ thống hồ trên sông Cả

ThS. Lê Xuân Cầu

2014

2014

67

Nghiên cứu áp dụng mô hình DHSVM (Distributed Hydrology Soil Vegetation Model) dự báo lũ cho lưu vực sông Đà

ThS. Đặng Thị Lan Phương

2014

2014

66

Nghiên cứu phương pháp đánh giá và xác lập bộ chỉ số dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu đối với khu vực ven biển các tỉnh Miền Trung, áp dụng thử nghiệm cho thành phố Đà Nẵng

ThS. Trần Duy Hiền

2013

2013

65

Nghiên cứu phát triển mô hình mô phỏng sóng trong đới sóng đổ bằng mô hình Boussinesq kết hợp với mô hình sóng dài phi tuyến

ThS. Nguyễn Văn Tiến

2013

2013

64

Sử dụng ảnh vệ tinh MODIS phục vụ xây dựng mô hình kiểm kê và dự báo phát thải carbon vùng đất rừng Tây Nguyên

ThS. Lê Phương Hà

2013

2013

63

Áp dụng mô hình 2 chiều, nghiên cứu, tính toán, dự báo bồi lắng hồ Tuyên Quang

ThS. Nguyễn Thị Thủy

2013

2013

62

Nghiên cứu ảnh hưởng của nguồn nước mưa chảy tràn ở TP. Hồ Chí Minh đến chất lượng nước khu vực sông Sài Gòn, Đaọn từ cầu Phú Cường đến Mũi Đèn Đỏ

ThS. Nguyễn Văn Hồng

2013

2013

61

Nghiên cứu xây dựng và thử nghiệm thiết bị tự động giám sát từ xa mực nước sông hồ bằng công nghệ không dây phục vụ cảnh báo lũ

KS. Nguyễn Văn Hà

2012

2012

60

“Nghiên cứu đánh giá hiện trạng phân bố hàm lượng phù sa từ Tân Châu đến Mỹ Thuận.”

Th.S Trần Quang Minh

2012

2012

59

Nghiên cứu vai trò vận tải ẩm gắn liền với hoàn lưu quy mô lớn đối với mưa lớn ở Việt Nam trong các đợt La Nina

Vũ Văn Thăng

2012

2012

58

Nghiên cứu cơ sở lý thuyết, thực tiễn và kinh nghiệm quốc tế trong dự báo quỹ đạo vật thể trôi trên biển

ThS. Đàm Duy Hùng –

2012

2012

57

Bước đầu nghiên cứu và ứng dụng bộ công cụ kết nối song song giữa mô hình khí tượng và hải dương

Lê Quốc Huy

2012

2012

56

Xây dựng bản đồ nhạy cảm ven biển vịnh Giành Rái

Phạm Đặng Mạnh Hồng Luân

2011

2011

55

Ứng dụng của mô hình WRF trong dự báo lượng mưa trên các lưu vực bộ phận của hệ thống sông Đồng Nai

Trương Hoài Thanh

2011

2011

54

Xây dựng phương pháp đánh giá rủi ro khí hậu cho các vùng sinh thái nông nghiệp

CN. Nguyễn Quý Vinh

2011

2011

53

Nghiên cứu ứng dụng mô hình DSSAT đánh giá điều kiện KTNN trên cơ sở thông tin dự báo khí hậu

Th.S Võ Đình Sức

2011

2011

52

Nghiên cứu đánh giá khả năng kết hợp mô hình khí hậu toàn cầu CAM 3.0 với mô hình RegCM3 để mô phỏng dự báo khí hậu

CN. Nguyễn Đăng Mậu

2011

2011

51

Nghiên cứu xây dựng chỉ tiêu xác định nhiệt độ cực đoan cho khu vực Việt Nam bằng mô hình khí hậu khu vực

TS. Mai Văn Khiêm

2011

2011

50

Nghiên cứu diễn biến và phương pháp dự tính nguồn nước mặt 9 lưu vực sông chính phục vụ thông báo Quốc gia về tài nguyên nước.

ThS. An Tuấn Anh

2011

2011

49

Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ dự báo lũ hệ thống sông Hồng – Thái Bình

ThS. Hoàng Văn Đại

2011

2011

48

Nghiên cứu xây dựng tiêu chí đánh giá tiềm lực công nghệ thuộc lĩnh vực KTTV thuộc phạm vi quản lý của Bộ TNMT

TS. N. T. Hiền Thuận

2011

2011

47

NC ứng dụng mô hình WEAP để đánh giá và phát triển nguồn nước lưu vực sông Bé.

Đặng Thu Hiền

2008

2008

46

Nghiên cứu chế độ dòng chảy vùng ven biển Tây Nam Việt Nam.

Trần Tuấn Hoàng

2008

2008

45

Nghiên cứu giải pháp tự động hoá sensor đo gió

Đào Hồng Châu

2007

2007

44

Nghiên cứu đánh giá thực trạng và giải pháp bảo vệ nguồn nước hệ thống thủy lợi Ba Lai

Trần Quang Minh

2007

2007

43

Xây dựng một mô hình hai chiều nghiên cứu hệ thống dòng chảy vùng duyên hải TP. Hồ Chí Minh

Nguyễn Văn Minh

2007

2007

42

Nghiên cứu giải pháp truyền số liệu quan trắc KTTV thời gian thực qua mạng điện thoại di động

Nguyễn Viết Hân

2007

2007

41

Nghiê cứu phương pháp đánh giá chất lượng dự báo quỹ đạo bão, áp thấp nhiệt đới bằng mô hình MM5 ở Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường và xây dựng các công cụ công tác đánh giá

Lã Thị Tuyết

2007

2007

40

Nghiên cứu đánh giá chất lượng sản phẩm dự báo khí hậu và xây dựng quy trình đánh giá trong dự báo nghiệp vụ ở Viện Khí tượng Thủy văn.

Nguyễn Đình Dũng

2007

2007

39

Áp dụng mô hình động thái hình thành năng suất cây trồng để chọn lựa công thức luân canh cây lưương thực đạt hiệu quả kinh tế cao ở vùng đất phù sa ngọt đồng bằng sông Cửu Long

Ngô Tiền Giang

2007

2007

38

Mô hình lớp biên khí quyển và mô hình quang hóa trong dự báo lan truyền ô nhiễm do giao thông vận tải trên khu vực thành phố Hồ Chí Minh

Đặng Thanh Hà – TTKTNN

2006

2006

37

Phân tích tính toán mưa thiết kế cho 9 nước khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (đóng góp của Việt Nam trong Chương trình IHP)

TTMT-Viện KTTV

2006

2006

36

Bước đầu xây dựng hệ thống chỉ tiêu khí tượng nông nghiệp phục vụ chăn nuôi và nuôi trồng thuỷ sản ở 2 vùng phía Bắc Việt Nam

Trần Sơn

2006

2006

35

Nghiên cứu xây dựng Quy trình thao tác chuẩn (Standard Operating Procedures – SOPs) trong giám sát mưa axit phục vụ Mạng lưới môi trường quốc gia

2006

2006

34

Đánh giá hiện trạng mưa axít Việt Nam.

Trần Thu Hằng

2006

2006

33

Thử nghiệm mô hình lớp biên khí quyển và mô hình quang hóa trong dự báo ô nhiễm do giao thông vận tải trên khu vực TP. HCM

Lương Văn Việt

2006

2006

32

Nghiên cứu ảnh hưởng của lắng đọng axit lên một số loại rau trồng và tôm nuôi khu vực Nam Bộ

Nguyễn Thị Kim Lan

2005

2005

31

Nghiên cứu quản lý tổng hợp lưu vực nhằm phục vụ phát triển bền vững lưu vực sông Bé

Nguyễn Thị Phương

2005

2005

30

Nghiên cứu ảnh hưởng của dòng chảy thượng lưu sông Đồng Nai đến thoát nước đô thị của thành phố Hồ Chí Minh

Trương Văn Hiếu

2005

2005

29

Nghiên cứu chế độ thủy động lực và chất lượng nước vùng cư sông Sài Gòn – Đồng Nai

Bảo Thạnh

2005

2005

28

Nghiên cứu ứng dụng mô hình toán trong quản lý tổng hợp tài nguyên nước lưu vực sông chảy

ThS Huỳnh Thị Lan Hương

2004

2004

27

Phân tích đặc điểm hạn khí tượng thuỷ văn vùng tây nguyên

Đào Thị Quy

2004

2004

26

Nghiên cứu áp dụng mô hình khí hậu khu vực phân giải cao (RegCM) để dự báo khí hậu cho Việt Nam

Lê Văn Thiện

2004

2004

25

Ứng dụng mô hình dự báo khí hậu DF1X vào dự báo khí hậu ở Việt Nam

Nguyễn Đình Dũng

2004

2004

24

Xây dựng phần mềm dự báo thời kỳ đẻ nhánh và trỗ bông của cây lúa ở Việt Nam

Nguyễn Hồng Sơn

2004

2004

23

Đánh giá các điều kiện khí hậu nông nghiệp phục vụ phát triển các vùng trồng cỏ chăn nuôi ở Ba Vì và Mộc Châu

Nguyễn Thanh Hiếu

2004

2004

22

Tham số hoá mô hình động thái hình thành năng suất các cây trồng cạn vùng phù sa ngọt Đồng bằng sông Cửu Long

Ngô Tiền Giang

2004

2004

21

Xây dựng bản đồ mưa một ngày lớn nhất khu vực hệ thống sông Hồng – Thái Bình

Dương Thị Quý

2004

2004

20

Khai tác số liệu bức xạ, photon, thời gian nắng để tính toán và đánh giá lượng bức xạ tổng cộng và photon ở Hoài Đức

Nguyễn Hữu Quyền

2004

2004

19

Xác định trạm khí tượng đại diện để thu nhận thông tin KTNN trong việc dự báo năng suất lúa trung bình tỉnh vùng đồng bằng và trung du Bắc Bộ

Nguyễn Hồng Sơn

2004

2004

18

Nghiên cứu đặc điểm phân bố và biến đổi các yếu tố khí tượng cao không trong thời gian liên quan đến hình thành và tiến triển lũ tại khu vực Trung Trung Bộ

Tạ Văn Đa

2004

2004

17

Đánh giá chất lượng môi trường không khí trong những năm gần đây tại khu vực TP. Hồ Chí Minh

Nguyễn Văn Hồng

2004

2004

16

Đánh giá chất lượng nước mặt vào mùa lũ lụt tại Tứ giác Long Xuyên

Nguyễn Văn Trọng

2004

2004

15

Xây dựng nội dung và biện pháp quản lý một trang Web về KTTV&MT khu vực Nam Bộ

Trần Quang Minh

2004

2004

14

Đánh giá quan hệ mưa rào-dòng chảy lưu vực Đại Nga thuộc miền đông Nam Bộ

KS. Lê Thị Vinh

2003

2003

13

Tính toán bức xạ mặt trời ở Nam Bộ

KS. Nguyễn Thị Bích

2003

2003

12

Ảnh hưởng của bão và ATNĐ tới lượng mưa khu vực Nam Bộ

KS. Chiêu Kim Quỳnh

2003

2003

11

Đánh giá khả năng điều tiết nước nội đồng của hệ thống đê bao thí điểm tại Hợp tác xã trồng mía Thanh niên, Phụng Hiệp, Cần Thơ

KS. Nguyễn Minh Phương

2002

2002

10

Ứng dụng mô hình VRSAP để tính dòng chảy

KS. Trần Quang Minh

2002

2002

9

Đặc điểm của gió chướng trong những năm El Nino và La Nina tại các tỉnh ven biển ĐBSCL

KS. Chiêu Kim Quỳnh

2002

2002

8

Phân tích lũ vùng thượng lưu sông La Ngà

KS. Lê Thị Vinh

2002

2002

7

Đánh giá diễn biến phèn ở Long An trong những năm 1998-2001

KS. Nguyễn Thị Phương

2002

2002

6

Nghiên cứu chế độ dòng chảy và đánh giá xói lở vùng Tam Thôn Hiệp

TS. Nguyễn Kỳ Phùng

2001

2001

5

Khảo sát thực tế xây dựng quy trình sử dụng thiết bị mới.

KS: Trần Quang Minh.

2001

2001

4

Thời tiết và sâu bệnh hại lúa từ 1997 – 2000 tại Cần Thơ

KS. Lê thị Mỹ Ngọc

2001

2001

3

Thử nghiệm mô hình SPSS 10.0 trong dự báo năng suất một số loại cây trồng

KS. Lương Đình Tuyển

2001

2001

2

Diễn biến mặn ở hạ lưu sông Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây

KS. Nguyễn Thị Phương

2001

2001

1

Hiện trạng chất lượng nước sông tỉnh Long An.

KS. Nguyễn thị Phương

2000

2000

Trả lời