Đề án tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2024

Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu vừa ban hành Đề án Tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2024. Đề án nêu rõ các thông tin chung về cơ sở đào tạo, các nội dung cụ thể như: Đối tượng tuyển sinh, phương thức tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh…
 
Xem chi tiết Đề án TẠI ĐÂY