ĐTĐL.CN.119/21

Đề tài: Nghiên cứu các yếu tố và cơ chế ảnh hưởng đến sự thay đổi cường độ, hướng di chuyển của xoáy thuận nhiệt đới trên Biển Đông và xây dựng phương pháp dự báo sớm

Mã số: ĐTĐL.CN.119/21

1.Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Vũ Văn Thăng

2.Thư ký nhiệm vụ: Th.S Trương Bá Kiên

3.Thời gian thực hiện: 11/2021 đến tháng 10/2024

4.Mục tiêu:

1) Xác định được vai trò và cơ chế ảnh hưởng của các nhân tố ngoại lực và nội lực đến sự thay đổi cường độ và hướng di chuyển của xoáy thuận nhiệt đới trên Biển Đông

2) Xây dựng được phương pháp dự báo cường độ và quỹ đạo của xoáy thuận nhiệt đới trên Biển Đông hạn 1-3 ngày, chú trọng đến các trường hợp bão thay đổi đột ngột cường độ và hướng di chuyển.

5.Các sản phẩm chính:

Sản phẩm khoa học:

1. Báo cáo phương pháp phân tích và nhận diện các nhân tố ngoại lực và nội lực ảnh hưởng đến sự thay đổi cường độ và hướng di chuyển của xoáy thuận nhiệt đới trên Biển Đông.

2. Báo cáo vai trò và cơ chế ảnh hưởng của các nhân tố nội lực và ngoại lực đến sự thay đổi đột ngột cường độ và hướng di chuyển của xoáy thuận nhiệt đới trên Biển Đông.

3. Bộ tiêu chí xác định sự thay đổi đột ngột của quỹ đạo và cường độ bão trên Biển Đông

4. Mô hình dự báo cường độ cực đại tiềm năng, sự thay đổi cường độ, hướng di chuyển, bán kính gió mạnh của xoáy thuận nhiệt đới trên Biển Đông hạn 1-3 ngày.

5. Báo cáo các phương pháp dự báo cường độ cực đại tiềm năng, sự thay đổi cường độ, hướng di chuyển, bán kính gió mạnh của xoáy thuận nhiệt đới trên Biển Đông hạn 1-3 ngày.

6. Các module chương trình xử lý số liệu dự báo cường độ cực đại tiềm năng, sự thay đổi cường độ, hướng di chuyển, bán kính gió mạnh của xoáy thuận nhiệt đới trên Biển Đông hạn 1-3 ngày

7. Các kết quả thử nghiệm mô phỏng, dự báo và đánh giá sai số

8. Báo cáo tổng kết và tóm tắt kết quả đề tài

Sản phẩm là bài báo:

02 công bố quốc tế;

02 công bố trong nước

Sản phẩm đào tạo

Hỗ trợ đào tạo 01 tiến sĩ và 01 thạc sĩ.

6. Đánh giá về hiệu quả do đề tài mang lại

a) Hiệu quả về khoa học công nghệ:

– Tiếp cận giải pháp nghiên cứu ứng dụng sản phẩm công nghệ cao

– Nâng cao khả năng tiếp thu công nghệ mới, đặc biệt trong lĩnh vực mô hình hóa, dự báo số.

– Góp phần nâng cao năng lực hội nhập trong lĩnh vực mô hình số nói chung, dự báo quỹ đạo cường độ bão, bán kính gió mạnh.

– Các công bố khoa học của đề tài trên tạp chí quốc tế sẽ đóng góp vào chất lượng nghiên cứu KHCN trong lĩnh vực khoa học trái đất của Chương trình nghiên cứu cơ bản.

b) Hiệu quả về kinh tế xã hội

– Đối với cơ quan chủ trì đề tài là Viện Khoa học KTTV và Biến đổi khí hậu, việc triển khai và thực hiện đề tài sẽ giúp nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ nghiên cứu, tiếp tục lĩnh vực nghiên cứu cốt lõi của Viện và thúc đẩy hợp tác các đơn vị khác trong và ngoài ngành. Ngoài ra, đề tài cũng giúp cho việc tham gia đào tào sinh viên cao học và hỗ trợ đào tạo trình độ tiến sỹ trong các lĩnh vực khoa học khác nhau.

– Góp phần thúc đẩy phát triển nhóm nghiên cứu mạnh trong lĩnh vực tương ứng.

Hiệu quả về kinh tế-xã hội và môi trường

– Đánh giá được vai trò ảnh hưởng của các nhân tố ngoại lực và nội lực đối với quỹ đạo, cường độ và sự thay đổi cường độ đột ngột của xoáy thuận nhiệt đới trên Biển Đông cho phép chúng ta có thể cải thiện được độ chính xác trong dự báo cường độ, quỹ đạo của bão và vùng gió mạnh của XTNĐ trên Biển Đông. Việc nâng cao chất lượng các thông tin này có ý nghĩa hết sức quan trọng cả về mặt kinh tế và xã hội. Việc dự báo chính xác hơn quỹ đạo, cường độ của bão và vùng gió mạnh trong bão giúp cho ngư dân, tàu thuyền hoạt động trên biển có thể di chuyển tránh bão kịp thời, giúp giảm nhẹ thiệt hại về người và tài sản của bà con ngư dân. Góp phần đáng kể trong công tác tìm kiếm cứu nạn trên biển.

– Việc dự báo và giám sát các hiện tượng nguy hiểm gây tác động lớn này càng phụ thuộc vào những hiểu biết chính xác và kịp thời ở cả quy mô địa phương và khu vực. Hơn nữa, nhu cầu đòi hỏi của các cấp quản lý, xã hội và cộng đồng đối với độ chi tiết và chính xác của dự báo ngày càng cao.

Trả lời