Dự báo thời tiết bằng mô hình số trị 13h ngày 17/01/2023

Dự báo khí áp mực  biển và tổng lượng mưa bằng mô hình

 

Dự báo tổng lượng mưa 6h

Dự báo hướng và tốc độ gió

Thông tin dự báo chi tiết:

Dự báo thời tiết tại một số điểm trạm Khí tượng Thủy văn (thời điểm dự báo – 07h ngày 17/01/2023) Dự báo lượng mưa tích lũy 6h (mm) Tại một số điểm trạm Khí tượng Thủy vănTHOITIET_2023010500

Trả lời