Giao bổ sung, điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 cho các đơn vị trực thuộc Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu

Trả lời