Giáo trình ô nhiễm môi trường không khí, 2012

GIỚI THIỆU MÔN HỌC

Ô nhiễm môi trường đang là một vấn đề toàn cầu, được nhiều nước trên thế giới quan tâm và lo ngại, đặc biệt là ô nhiễm môi trường không khí, ô nhiễm môi trường không khí không có biên giới vì quy mô tác động của chúng đã vượt ra khỏi phạm vi kiểm soát của mỗi quốc gia. Hện nay, chính phủ và nhiều tổ chức của các quốc gia đã và đang thảo luận và bàn bạc để đưa ra những giải pháp nhằm giảm thiểu và kiểm soát lượng khí thải độc hại vào bầu khí quyển. Việc bảo vệ Môi trường không khí đang trở thành một yêu cầu cấp thiết. Do vậy, cuốn sách này được định hướng làm giáo trình cho sinh viên ngành môi trường và có thể dùng làm tài liệu giảng dạy hoặc sách chuyên khảo sau đại học.

Trong quá trình biên soạn giáo trình, chúng tôi đã nhận được sự giúp đỡ của đông đảo các đồng nghiệp trong và ngoài ngành, đặc biệt là sự giúp đỡ cảu các đồng nghiệp tại Phòng Công nghệ Môi trường, Trung tâm Nghiên cứu Môi trường, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường. Các tác giả chân thành cảm ơn sự giúp đỡ quý báu đó.

Xin chân thành cảm ơn.

CẤU TRÚC GIÁO TRÌNH: (gồm 6 chương).

Chương I. Khí quyển và ô nhiễm môi trường không khí

Chương II. Nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí

Chương III. Tác động của ô nhiễm môi trường không khí

Chương IV. Công nghệ kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí

Chương V. Các biện pháp xử lý giảm thiểu ô nhiễm và bảo vệ môi trường không khí

Chương VI. Chính sách, cơ sơ pháp lý và kinh tế trong việc bảo vệ môi trường không khí

 
 
 
Tác giả:
       PGS.TS. Dương Hồng Sơn
       TS. Ngô Thọ Hùng  

Trả lời