Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS. Đặng Quốc Khánh

Chiều ngày 8/12, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (KTTVBĐKH) đã tổ chức Hội đồng đánh giá luận án cấp Viện cho nghiên cứu sinh (NCS) Đặng Quốc Khánh với đề tài luận án: “Nghiên cứu hành vi thích ứng với hạn hán nhằm đề xuất mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình trong bối cảnh biến đổi khí hậu ở tỉnh Ninh Thuận”, ngành: Biến đổi khí hậu; Mã số: 9440221.

GS. TS. Phạm Thị Hương Lan chủ trì buổi đánh giá

Tới dự buổi đánh giá cấp Viện của NCS. Đặng Quốc Khánh có đại diện cơ sở đào tạo là PGS.TS. Phạm Thị Thanh Ngà (Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu), PGS.TS. Nguyễn Văn Thắng (chuyên gia cao cấp của Viện – Tổng Biên tập Tạp chí Khoa học Biến đổi khí hậu) cùng đại diện các cơ quan phối hợp đào tạo với Viện và các chuyên gia thuộc Bộ Tài nguyên Môi trường.

Tại buổi đánh giá, ThS. Phạm Ngọc Vinh (Phó Trưởng phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế) đã tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và công bố Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá luận án cấp Viện cho NCS. Đặng Quốc Khánh. Cụ thể, theo Quyết định số 295/QĐ-VKTTVBĐKH, ngày 01 tháng 11 năm 2023 của Viện Trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, Hội đồng đánh giá luận án cấp Viện cho NCS. Đặng Quốc Khánh gồm 7 thành viên: GS. TS. Phạm Thị Hương Lan (Trường Đại học Thủy lợi) là Chủ tịch Hội đồng; TS. Đặng Quang Thịnh (Viện Khoa học KTTVBĐKH) là Ủy viên Thư ký; PGS. TS. Lê Thu Hoa (Trường Đại học Kinh tế Quốc dân) là Ủy viên phản biện 1; PGS. TS. Nguyễn Thế Chinh (Viện Khoa học KTTVBĐKH) là Ủy viên phản biện 2; PGS. TS. Phạm Quang Vinh (Viện Địa lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) là Ủy viên phản biện 3; PGS. TS. Trần Quang Đức (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên) và TS. Lê Văn Đức (Hội Làm vườn Việt Nam) là Ủy viên.

NCS. Đặng Quốc Khánh trình bày các nội dung của luận án

Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hội đồng là GS. TS. Phạm Thị Hương Lan (Trường Đại học Thủy lợi), các thành viên trong Hội đồng đã nghe NCS. Đặng Quốc Khánh trình bày tóm tắt các nội dung của luận án gồm: Mục tiêu, đối tượng, phạm vi, nội dung và kết quả nghiên cứu… Trong đó, NCS đặc biệt nhấn mạnh đến những đóng góp mới của Luận án là xác định được tần suất, phân bố mức độ khắc nghiệt hạn hán đến cấp xã, xây dựng được kịch bản hạn hán giai đoạn đến năm 2050 tỉnh Ninh Thuận; phân tích, đánh giá được các nhân tố tác động tới lựa chọn hành vi thích ứng với hạn hán của hộ nông dân tại tỉnh Ninh Thuận; xác định được một số mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình trong sản xuất nông nghiệp và đề xuất các biện pháp thích ứng với hạn hán tại tỉnh Ninh Thuận theo hai hướng: phân bố dân cư và đến từng cụm xã, xã.

Sau phần trình bày của NCS. Đặng Quốc Khánh, các thầy cô trong Hội đồng đã lần lượt đọc ý kiến phản biện. Kết thúc phiên họp kín, Hội đồng đánh giá NCS. Đặng Quốc Khánh đủ tiêu chuẩn đạt trình độ tiến sĩ. Tuy nhiên, NCS. cần sửa chữa và hoàn thiện Luận án theo Quyết nghị của Hội đồng trước khi nộp cho Thư viện Quốc gia.

Một số hình ảnh của buổi chấm luận án tiến sĩ của NCS. Đặng Quốc Khánh:

PGS.TS. Phạm Thị Thanh Ngà (Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu) phát biểu tại buổi đánh giá

PGS.TS. Phạm Thị Thanh Ngà đại diện cơ sở đào tạo tặng hoa cho NCS

NCS phát biểu tại buổi đánh giá

NCS chụp ảnh cùng đại diện cơ sở đào tạo và các thầy cô trong hội đồng

NCS tặng hoa, chụp ảnh cùng hai thầy giáo hướng dẫn

Đại diện cơ quan công tác của NCS phát biểu và tặng hoa chúc mừng

Đại diện Tổng cục Khí tượng Thủy văn tặng hoa chúc mừng NCS

Toàn cảnh buổi đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS. Đặng Quốc Khánh.