Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài “Nghiên cứu biên tập Atlat địa lí địa phương phục vụ dạy học ở các trường phổ thông tỉnh Thái Nguyên”

Hội đồng đã lắng nghe nhóm thực hiện trình bày các nội dung nghiên cứu, đưa ra ý kiến nhận xét về các sản phẩm của đề tài.

TS. Lê Ngọc Cầu chủ trì buổi họp

Chiều ngày 15/1, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (KTTVBĐKH) đã tổ chức họp hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở cho nhiệm vụ khoa học và công nghệ: “Nghiên cứu biên tập Atlat địa lí địa phương phục vụ dạy học ở các trường phổ thông tỉnh Thái Nguyên” do TS. Nguyễn Thị Liễu làm chủ nhiệm.

Buổi họp diễn ra dưới sự chủ trì của TS. Lê Ngọc Cầu (Phó Viện trưởng Viện KTTVBĐKH) với sự tham dự của các chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục, địa lý, khí tượng, biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và môi trường… cùng các thành viên trong nhóm thực hiện đề tài.

TS. Nguyễn Thị Liễu trình bày về các nội dung của đề tài

Tại buổi nghiệm thu, TS. Nguyễn Thị Liễu đã thay mặt nhóm thực hiện trình bày khái quát về các nội dung của đề tài như: Mục tiêu, phương pháp, nội dung thực hiện… Trong đó, TS. Liễu đặc biệt nhấn mạnh đến những kết quả mà đề tài đã đạt được sau thời gian nghiên cứu. Cụ thể, đề tài đã hoàn thành tập Atlat địa lí dùng cho dạy học ở trường phổ thông tỉnh Thái Nguyên (với 16 bản đồ tỷ lệ 1: 350.000); Hệ thống Webgis Atlat Địa lí tỉnh Thái Nguyên; Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng Tập Atlat địa lí dùng cho dạy học ở nhà trường phổ thông tỉnh Thái Nguyên.

Về sản phẩm bài báo, đề tài đã xuất bản 01 bài báo trên Tạp chí Khí tượng Thủy văn số tháng 2/2024 với tiêu đề “Nghiên cứu xây dựng tập Atlat địa lý Thái Nguyên nhằm hỗ trợ việc dạy học địa lý tại các trường học ở tỉnh Thái Nguyên”.

Hai thành viên của nhóm nghiên cứu trình bày báo cáo tại buổi họp

Cũng tại buổi nghiệm thu, Thạc sĩ Trần Đức Văn (Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên – thành viên nhóm thực hiện đề tài) đã trình bày về quá trình biên tập Atlat địa lí địa phương phục vụ dạy học ở các trường phổ thông tỉnh Thái Nguyên. Báo cáo “Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu và phần mềm Atlat địa lý địa phương phục vụ dạy học tại các trường phổ thông tỉnh Thái Nguyên” cũng đã được một thành viên khác trong nhóm thực hiện trình bày trước hội đồng.

Sau phần trình bày của nhóm thực hiện, các thành viên hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở của Viện KTTVBĐKH đã lần lượt đưa ra ý kiến nhận xét về các sản phẩm của đề tài như: Phương pháp thực hiện, các ký hiệu, màu sắc, chú giải… của các bản đồ.

Các chuyên gia tham dự buổi họp

Phát biểu tổng kết buổi họp, TS. Lê Ngọc Cầu đánh giá nhóm nghiên cứu đã hoàn thành được các sản phẩm theo đúng số lượng đặt hàng. Tuy nhiên, nhóm cần tiếp tục phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng – Khí hậu của Viện để hoàn thành bản đồ khí hậu, mưa và nhiệt độ đảm bảo đúng kỹ thuật. Các nội dung khác như tên gọi của các bản đồ, màu sắc, ký hiệu… cần được thống nhất. TS. Lê Ngọc Cầu cũng yêu cầu nhóm nghiên cứu sớm hoàn thiện lại các sản phẩm của đề tài theo những góp ý của các chuyên gia để đảm bảo đạt chất lượng tốt nhất theo yêu cầu.