Hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 3, quý II năm 2018

Ngày 09/3, tại Hội trường 116-118, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (Viện KTTVBĐKH) đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 3, quý II năm 2018. Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đã tham dự và chỉ đạo Hội nghị; Đến dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ và toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động của Viện.

 

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu tại cuộc họp triển khai nhiệm vụ tháng 3 và quý II/2018 của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân nhấn mạnh, Viện KTTVBĐKH cần đặt công tác tổ chức cán bộ lên hàng đầu, sớm hoàn thành quá trình tái cơ cấu bộ máy để ổn định hoạt động trong tháng 3.

Báo cáo tại hội nghị, Phó Viện trưởng Huỳnh Thị Lan Hương đã trình bày tóm tắt kết quả công tác 2 tháng đầu năm 2018: Viện KTTVBĐKH đã hoàn thiện dự thảo quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Viện, dựa trên Quyết định 3518/QĐ-BTNMT, có hiệu lực từ ngày 29/12/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện KTTVBĐKH và dự kiến sẽ ban hành trong thời gian tới. Viện KTTVBĐKH cũng tiếp tục thực hiện Đề án “Kiện toàn tổ chức và hoạt động của Viện” đã được Bộ trưởng Bộ TN&MT phê duyệt. Đã hoàn thành các thủ tục và tổ chức lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với một số vị trí lãnh đạo, quản lý của một số đơn vị; hoàn thành đánh giá cán bộ, lãnh đạo, quản lý năm 2017 đối với thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Viện.

Trong tháng 3 và quý II/2018, Viện sẽ kiện toàn cơ cấu, tổ chức theo Quyết định 3518 và tiếp tục triển khai Đề án “Kiện toàn tổ chức và hoạt động của Viện”; hoàn thiện các thủ tục liên quan đến công tác bổ sung, điều chỉnh quy hoạch cán bộ, lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2018 – 2022 và giai đoạn 2022 – 2027 đối với các chức danh thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Viện trưởng; công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với các chức danh thuộc thẩm quyền của Viện trưởng trình Lãnh đạo Bộ; quyết định quy định tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Viện trưởng. Đồng thời, rà soát và bổ sung một số quy chế về nâng lương trước thời hạn, đánh giá phân loại công chức, viên chức và người lao động, bổ nhiệm cán bộ…

Viện trưởng Nguyễn Văn Thắng khẳng định, ngay từ bây giờ, Viện sẽ nhanh chóng kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy mới theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đảm bảo các chỉ tiêu về nhân sự. Bên cạnh đó, viện cũng đang trong quá trình chuyển giao một số trạm quan trắc môi trường và giám sát lắng đọng axit về Tổng cục Khí tượng thủy văn; chuyển giao Phòng Nghiên cứu tài nguyên nước, Trung tâm nghiên cứu Thủy văn và Tài nguyên nước sang Viện Khoa học tài nguyên nước.

 

PGS. TS. Nguyễn Văn Thắng, Viện trưởng phát biểu tại Hội nghị

Về công tác khoa học công nghệ, trong 2 tháng đầu năm, Viện KTTVBĐKH tiếp tục triển khai thực hiện 2 đề tài cấp Nhà nước, 10 đề tài cấp Bộ và 5 đề tài cấp cơ sở. Về các đề tài mở mới năm 2018, có 2 đề tài cấp Nhà nước đã được phê duyệt, 5/7 đề tài cấp Bộ đã được thẩm định tài chính và chuẩn bị trình Vụ Khoa học và Công nghệ; 2 đề tài cơ sở đang triển khai xây dựng thuyết minh. Ngoài ra, Viện đã hoàn thiện nội dung trình Thủ tướng Chính phủ 2 Đề án và sẽ tiếp tục theo dõi, phối hợp với các đơn vị liên quan để xử lý khi có ý kiến từ Chính phủ. Đã trình Bộ 5 đề xuất nhiệm vụ mở mới thuộc Chương trình Ứng phó BĐKH và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 – 2020…

Các công tác nghiệp vụ, đào tạo, hợp tác quốc tế, kế hoạch tài chính vẫn duy trì tốt tiến độ kế hoạch nhiệm vụ được giao. Trong tháng 3 và quý II, Viện tiếp tục triển khai các nhiệm vụ công tác theo đúng kế hoạch. Lãnh đạo Viện có đề nghị Bộ xem xét bố trí kế hoạch cấp kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, đề tài, dự án một cách hợp lý để tạo điều kiện cho đơn vị hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng.

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc viện, lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ phối hợp thường xuyên như Tổng cục Khí tượng thủy văn, Cục Biến đổi khí hậu, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Khoa học công nghệ, Vụ Hợp tác Quốc tế, Vụ Kế hoạch tài chính… đã cùng góp ý, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai công tác, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ…

 

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân ghi nhận và đánh giá cao Viện KTTVBĐKH đã chủ động triển khai các nhiệm vụ, đảm bảo tiến độ công việc và đạt được những kết quả tốt. Thứ trưởng yêu cầu Viện nhanh chóng hoàn thành công tác tái cơ cấu bộ máy trong tháng 3, nhanh chóng tiến hành những thủ tục liên quan đến bổ sung, điều chỉnh, lập phương án tổ chức cán bộ, kiện toàn sớm các vị trí trưởng, phó đơn vị… sớm vận hành thông suốt trong thời gian tới. Cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, áp dụng công nghệ thông tin, tiến hành ngay xử lý công việc trên mạng.

Công tác chuyên môn của Viện phải gắn với trọng tâm phục vụ quản lý Nhà nước, đặc biệt, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị khác trong Bộ để kịp thời đề xuất, tham mưu các vấn đề liên quan đến lĩnh vực KTTV&BĐKH như cảnh báo, dự báo thiên tai, tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực KTTV&BĐKH…

Phòng KHĐTHTQT

Trả lời