Hội thảo dự thảo luận án tiến sĩ của NCS. Đoàn Thị Thanh Bình

Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu vừa tổ chức hội thảo khoa học luận án tiến sĩ của NCS. Đoàn Thị Thanh Bình với đề tài luận án: “Nghiên cứu xây dựng kịch bản giảm phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực sản xuất thép ở Việt Nam”; Ngành: Biến đổi khí hậu; Mã số: 9440221 vào sáng 8/6.

TS. Lê Ngọc Cầu chủ trì buổi hội thảo

Buổi hội thảo của NCS. Đoàn Thị Thanh Bình diễn ra dưới sự chủ trì của TS. Lê Ngọc Cầu (Phó Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu) với sự tham gia của các chuyên gia về lĩnh vực biến đổi khí hậu thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tại hội thảo, NCS. Đoàn Thị Thanh Bình đã trình bày các nội dung của luận án như: Tính cấp thiết của luận án, các mục tiêu, tổng quan, phương pháp và kết quả nghiên cứu.

NCS. Đoàn Thị Thanh Bình trình bày nội dung luận án

Ngoài phần mở đầu và kết luận, Luận án được cấu trúc thành 3 chương chính với nội dung thay đổi đáng kể so với lần hội thảo đầu tiên diễn ra hôm 21/12/2022. Trong đó, chương đầu tiên là tổng quan nghiên cứu về lĩnh vực sản xuất thép trên thế giới và tại Việt Nam. Chương hai trình bày các phương pháp nghiên cứu của luận án và chương cuối là nghiên cứu xác định hệ số phát thải khí nhà kính và đánh giá tiềm năng giảm phát thải trong lĩnh vực sản xuất thép ở Việt Nam.

Toàn cảnh buổi hội thảo

Sau phần trình bày của NCS. Đoàn Thị Thanh Bình, các thầy cô tham dự buổi hội thảo đã đặt câu hỏi và góp ý cho luận án của NCS về mặt cấu trúc của luận án, nội dung chi tiết của các chương và những điểm mới mà luận án cần đạt được.