Thông báo mời viết bài Hội thảo khoa học cấp quốc gia về phát triển và ứng dụng các công cụ tiên tiến phục vụ quản lý nước bền vững và rủi ro thiên tai

Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (KTTVBĐKH) sẽ tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia về phát triển và ứng dụng các công cụ tiên tiến phục vụ quản lý nước bền vững và rủi ro thiên tai.

Mục tiêu của hội thảo nhằm chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm và kết quả nghiên cứu và đề xuất nghiên cứu về quản lý nước bền vững và rủi ro thiên tai, trong đó tập trung vào việc phát triển và áp dụng các công cụ tiên tiến để dự báo, đánh giá và quản lý rủi ro thiên tai và liên kết giữa quản lý nước bền vững và quản lý rủi ro thiên tai, nhằm ứng phó với thiên tai một cách bền vững và hiệu quả.

Gắn kết các nội dung nghiên cứu của Chương trình IHP và việc triển khai áp dụng Luật Tài nguyên nước Việt Nam, vừa được Quốc hội thông qua ngày 27 tháng 11 năm 2023.

Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu kính mời các nhà khoa học, các cơ quan, đơn vị tham gia đăng ký viết bài báo cáo.

  • Phiếu đăng ký báo cáo tại Hội thảo và Báo cáo tóm tắt gửi đến Ban Tổ chức (BTC) trước ngày 01/3/2024;
  • Báo cáo toàn văn gửi về BTC trước ngày 07/3/2024.

 

Các báo cáo gửi cho Ban Tổ chức trực tiếp hoặc qua email (bao gồm bản in và file số) theo địa chỉ:

Phòng Khoa học, Đào tạo, Hợp tác quốc tế và Tạp chí, số 23, ngõ 62, đường Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội; Email: vansymanh@gmail.com và khoahoc@imh.ac.vn; Điện thoại: 0388345987.

Trân trọng cảm ơn./.

 

Định dạng file báo cáo toàn văn

  1. Đặt lề: Khổ giấy A4, phông Times New Roman, lề trái: 3,0 cm; lề phải và cuối trang: 2,0 cm; đầu trang: 2,5 cm; cách dòng Single (before: 6, after: 6).
  2. Tiêu đề (được trình bày bằng 2 ngôn ngữ: Tiếng Việt và Tiếng Anh): Font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14, in hoa đậm, căn giữa, cách dòng Single (before: 0, after: 0).
  3. Tên tác giả: Font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14, in đậm, căn giữa, cách dòng Single (before: 0, after: 0).
  4. Tên đơn vị công tác: Font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14, in nghiêng, căn giữa, cách dòng Single (before: 0, after: 0).
  5. Tóm tắt báo cáo (được trình bày bằng 2 ngôn ngữ: Tiếng Việt và Tiếng Anh): Không quá 01 trang A4, Font chữ Times New Roman, cỡ chữ 12, in nghiêng, căn lề 2 bên, cách dòng Single (before: 0, after: 6).
  6. Nội dung báo cáo (không quá 06 trang kể cả hình vẽ): Font chữ Time New Roman, cỡ chữ 13; cách dòng Single (before: 6, after: 6).
  • Chú thích Hình (nằm dưới hình vẽ): Font chữ Times New Roman, cỡ chữ 13, in nghiêng; cách dòng với hình vẽ: Single (before: 0, after: 6).
  • Chú thích Bảng (nằm trên bảng): Font chữ Times New Roman, cỡ chữ 13, in nghiêng; cách dòng với hình vẽ: Single (before: 0, after: 6).

Chi tiết báo cáo toàn văn, tham khảo TẠI ĐÂY