Hội thảo khoa học lần 2 luận án tiến sĩ của NCS. Hoàng Thị Ngọc Hà

Ngày 25/02/2021, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu tổ chức Hội thảo khoa học lần 2 luận án tiến sĩ cho NCS. Hoàng Thị Ngọc Hà với đề tài luận án: “Nghiên cứu tăng cường khả năng chống chịu biến đổi khí hậu của hệ sinh thái – xã hội tại huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định”, ngành: Biến đổi khí hậu; Mã số: 9440221.

Hội thảo diễn ra dưới sự chủ trì của PGS. TS. Nguyễn Thế Chinh với sự tham gia của các nhà khoa học trong và ngoài Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng một số cán bộ thuộc Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu.

Tại buổi Hội thảo, NCS. Hoàng Thị Ngọc Hà đã trình bày các nội dung của luận án như: mục tiêu, đối tượng, phạm vi, phương pháp nghiên cứu và những kết quả đã đạt được.

Hội thảo đã đi sâu vào phân tích và trao đổi nội dung trong luận án. Các thầy, cô đã có những ý kiến góp ý quý báu giúp cho NCS tiếp tục hoàn thiện luận án.

Dưới đây là một số hình ảnh của Hội thảo:

 
 
 

Trả lời