Hội thảo khoa học luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Khiêm

Hội thảo dự thảo luận án tiến sĩ của của nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Văn Khiêm đã diễn ra bằng hình thức trực tuyến vào sáng ngày 13/8/2021.

 

Căn cứ Quyết định số 113/ QĐ-VKTTVBĐKH ngày 21 tháng 5 năm 2021 của Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu ban hành Quy trình tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ theo hình thức trực tuyến.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, được sự đồng ý của Viện trưởng và sự đồng thuận của 2 Giáo viên hướng dẫn, Nghiên cứu sinh; buổi Hội thảo dự thảo luận án tiến sĩ của NCS. Nguyễn Văn Khiêm với đề tài luận án: “Nghiên cứu luận cứ khoa học đề xuất giải pháp tăng cường năng lực phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Bộ công an trong bối cảnh biến đổi khí hậu“, Ngành: Biến đổi khí hậu; Mã số: 94402214 đã được tổ chức bằng hình thức trực tuyến vào sáng ngày 13/8.

 GS. TS. Trần Thục chủ trì Hội thảo

Hội thảo diễn ra dưới sự chủ trì của GS.TS. Trần Thục với sự tham gia của đại diện cơ sở đào tạo là PGS. TS. Nguyễn Văn Thắng (Viện trưởng Viện Khoa học hoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu) cùng các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực Biến đổi khí hậu đến từ các cơ quan trong Bộ.

 
NCS. Nguyễn Văn Khiêm trình bày luận án 

Trước các chuyên gia tham dự Hội thảo, NCS. Nguyễn Văn Khiêm đã trình bày nội dung luận án với 4 chương chính gồm: Tổng quan nghiên cứu về công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Phương pháp đánh giá hiện trạng thực hiện công tác ứng phó biến đổi khí hậu (ƯPBĐKH), phòng chống thiên tai (PCTT) và tìm kiếm cứu nạn (TKCN) ngành công an; Đánh giá hiện trạng công tác ƯPBĐKH, PCTT và TKCN của bộ công an; Đề xuất các giải pháp tăng cường năng lực ƯPBĐKH, PCTT và TKCN của ngành công an.

 
Các chuyên gia tham dự hội thảo bằng hình thức trực tuyến 

Sau phần trình bày của NCS. các chuyên gia đã đưa ra nhiều ý kiến nhận xét, đóng góp đối với luận án.

Trả lời