Hội thảo tham vấn về chương trình “Chuyển hóa rác thải thành tài nguyên tại các thành phố ở Việt Nam”

Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã tổ chức hội thảo tham vấn về chương trình “Chuyển hóa rác thải thành tài nguyên tại các thành phố ở Việt Nam” – Trong khuôn khổ dự án hợp tác nghiên cứu NAMA trong lĩnh vực quản lý chất thải do Ủy Ban Kinh tế Xã hội khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (ESCAP) tài trợ.

Hội thảo tham vấn về chương trình “Chuyển hóa rác thải thành tài nguyên tại các thành phố ở Việt Nam”

Ngày 19 tháng 5 năm 2015, tại khách sạn Bảo Sơn, Hà Nội, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã tổ chức hội thảo tham vấn về chương trình “Chuyển hóa rác thải thành tài nguyên tại các thành phố ở Việt Nam” – Trong khuôn khổ dự án hợp tác nghiên cứu NAMA trong lĩnh vực quản lý chất thải do Ủy Ban Kinh tế Xã hội khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (ESCAP) tài trợ.

Tham dự hội thảo có các chuyên gia và cán bộ từ Viện KTTVBĐKH, UNESCAP, Cục Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu, Tổng cục Môi trường, Hiệp hội đô thị Việt Nam, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam, Công ty môi trường đô thị và một số Bộ ngành liên quan khác.

 

PGS. TS. Huỳnh Thị Lan Hương – Phó Viện trưởng Viện KTTVBĐKH phát biểu khai mạc hội thảo

 

Ông Joao Aleluia – ESCAP trình bày tại hội thảo

 

Toàn thể hội thảo

Mục tiêu của hội thảo là tham vấn các bên liên quan về đề xuất NAMA “Chuyển hóa rác thải thành tài nguyên tại các thành phố ở Việt Nam” trong lĩnh vực quản lý chất thải và thảo luận về các bước thực hiện tiếp theo của dự án. Hội thảo đã được nghe các bài trình bày và thảo luận các vấn đề sau:

1. Bối cảnh biến đổi khí hậu tại Việt Nam: Khung giảm nhẹ BĐKH và hiện trạng NAMA;

2. Chuyển hóa rác thải thành tài nguyên tại các thành phố ở Việt Nam;

3. Các yếu tố của chương trình NAMA “Chuyển hóa rác thải thành tài nguyên”;

4. Đánh giá đồng lợi ích biến đổi khí hậu trong lĩnh vực quản lý chất thải: cách tiếp cận NAMA;

5. Yếu tố kĩ thuật của chương trình NAMA: lộ trình kịch bản phát thải cơ sở và các kịch bản giảm nhẹ;

6. Cơ chế tài chính và cơ hội tài trợ cho các hoạt động theo các mục tiêu của đề xuất NAMA “Chuyển hóa rác thải thành tài nguyên tại các thành phố ở Việt Nam”;

Sắp xếp thể chế và hệ thống MRV của đề xuất NAMA “Chuyển hóa rác thải thành tài nguyên”.

Trả lời