Hội thảo trước nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu lựa chọn bộ chỉ số bền vững của lưu vực sông trong điều kiện ở Việt Nam”

Hôm nay, 14 tháng 10 năm 2016, tại Hội trường 116-118 Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã tổ chức hội thảo trước nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu lựa chọn bộ chỉ số bền vững của lưu vực sông trong điều kiện ở Việt Nam”. Mã số: TNMT.02.59 do ThS. Lê Thị Mai Vân làm chủ nhiệm”.

Chủ trì hội thảo do PGS.TS. Dương Hồng Sơn, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu.

Tham dự hội thảo có các phó giáo sư, tiến sĩ và các nhà khoa học trong và ngoài Viện.

 

Toàn cảnh hội thảo

Chủ nhiệm đề tài thay mặt nhóm thực hiện đã trình bày báo cáo các kết quả đã thực hiện được:

Báo cáo đã giới thiệu các thông tin về mục tiêu, phạm vi, nội dung và nhiệm, phương pháp nghiên cứu của đề tài.

Báo cáo cũng đã giới thiệu tổng quan; các vấn đề ảnh hưởng đến tính bền vững lưu vực sông Việt Nam; xây dựng khung tính chỉ số bền vững; xây dựng khung tính chỉ số bền vững; xây dựng chương trình tính chỉ số bền vững lưu vực sông; tính chỉ số bền vững lưu vực sông Cầu và một số kết luận và kiến nghị.

Sau khi nghe các cộng tác viên đề tài trình bày báo cáo, các chuyên gia đã đóng góp các ý kiến. Chủ trì hội thảo đề nghị nhóm thực hiện tiếp thu, giải trình và chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo tổng kết trước ngày 21 tháng 10 năm 2016.

Phòng KHĐT&HTQT

Trả lời