Bản tin ENSO tháng 05 năm 2024

Bản tin ENSO tháng 05 năm 2024 thông báo hiện tượng ENSO và xu thế khí hậu ở Việt Nam 6 tháng tiếp theo năm 2024 (từ tháng 6 đến tháng 11/2024)

Nội dung bản tin có thể tải về tại địa chỉ: /files/doc/Bản tin ENSO_052024.pdf