Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi Khí hậu (IPCC)

Ngày 11 tháng 04 năm 2016, kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi Khí hậu (IPCC) đã khai mạc tại Nairobi, Kenya.

Ngày 11 tháng 04 năm 2016, kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi Khí hậu (IPCC) đã khai mạc tại Nairobi, Kenya. Một trong những mục tiêu chính của Hội nghị là chuẩn bị xây dựng khung Báo cáo Đánh giá lần thứ sáu (AR6) của IPCC.

Ảnh toàn thể Hội nghị

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, Chủ tịch IPCC đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng Báo cáo AR6 của IPCC và đóng góp của báo cáo đối với Hiệp định Paris. Với mục tiêu giữ cho nhiệt độ trái đất tăng không quá 1,5oC so với thời kỳ tiền công nghiệp được đặt ra trong Hiệp định Paris, IPCC cần cập nhật các phương pháp tính toán phát thải KNK, trên cơ sở đó có những đánh giá cụ thể, chính xác cho mục tiêu mới đặt ra. Do đó, Báo cáo AR6 của IPCC được xây dựng trong bối cảnh mới và đặt ra những thách thức mới đối với các nhà khoa học nghiên cứu về BĐKH.

IPCC sẽ đáp ứng yêu cầu của UNFCCC và sẽ hoàn thiện AR6 vào năm 2023 theo thời hạn quy định của UNFCCC tại Điều 14 của Hiệp định Paris. Các cuộc họp trước đã thống nhất ngoài Báo cáo đánh giá tổng hợp, sẽ có các Báo cáo đặc biệt. Trong đó, Báo cáo đặc biệt 1 sẽ tập trung vào đánh giá tác động và lộ trình giảm phát thải để đạt được mục tiêu 1,5oC và phải hoàn thành vào năm 2018.

 

Chủ tịch IPCC, Hoesung Lee, phát biểu khai mạc tại Hội nghị

Đối
với nội dung của các báo cáo đặc biệt còn lại, các nhà khoa học và các quốc gia
đã đề xuất khoảng 30 báo cáo đặc biệt, thêm vào một trong những yêu cầu của
UNFCCC. Tuy nhiên, nguồn nhân lực và tài chính thường cho phép IPCC thực hiện 2
hoặc 3 báo cáo đặc biệt trong quá trình của một chu kỳ đánh giá. Do đó, trước
khi bế mạc Hội nghị, IPCC đã nhất trí rằng, trong chu kỳ đánh giá lần này sẽ có
thêm 02 báo cáo đặc biệt bao gồm: Biến đổi khí hậu, sa mạc hóa, suy thoái đất
đai, quản lý đất đai bền vững, an ninh lương thực và phát thải khí nhà kính
trong các hệ sinh thái trên cạn và Biến đổi khí hậu và đại dương và băng quyển.

Các quốc gia dự kiến ​​sẽ đề xuất một loạt các cam kết quốc gia. Điều này, cùng với sự phát triển khoa học, sẽ yêu cầu cập nhật các phương pháp để kiểm kê khí nhà kính quốc gia. Đây cũng là một trong những nội dung được ưu tiên trong chu kỳ đánh giá lần này của IPCC. Chính vì vậy, ngoài các Báo cáo đặc biệt, Báo cáo Đánh giá, các nhà khoa học sẽ nghiên cứu cập nhật phương pháp kiểm kê khí nhà kính của IPCC và sẽ tổng hợp trong Báo cáo Phương pháp luận.

Tại COP21, Hiệp định Paris đã được thông qua, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của một khuôn khổ minh bạch tăng cường cho các hành động và hỗ trợ. Trong bối cảnh đó đòi hỏi các quốc gia phải thường xuyên cung cấp kết quả kiểm kê khí nhà kính quốc gia theo phương pháp được IPCC hướng dẫn. Do đó, việc hoàn thiện Hướng dẫn kiểm kê khí nhà kính của IPCC năm 2006 dựa trên những kiến thức khoa học mới nhất là vô cùng cần thiết. Như vậy, Hướng dẫn kiểm kê khí nhà kính của IPCC phải đạt được các mục tiêu sau:

  1. Cung cấp các phương pháp cập nhật cho tính toán nguồn phát thải hoặc các bể hấp thụ khí nhà kính mà hiện nay vẫn còn chưa phù hợp hoặc những lĩnh vực với những công nghệ và quy trình sản xuất mới chưa có trong Hướng dẫn của IPCC năm 2006;
  2. Cung cấp cập nhật các hệ số phát thải và các thông số khác dựa trên cơ sở khoa học mới nhất;
  3. Cung cấp bổ sung hoặc thay thế thông tin và hướng dẫn cập nhật về các hướng dẫn hiện hành trong Hướng dẫn của IPCC năm 2006.

Khung thời gian xây dựng báo cáo (AR6) được quyết định như sau:

  1. Tháng 12/2016, thông qua phác thảo của Báo cáo đặc biệt về đánh giá tác động và lộ trình giảm phát thải để đạt được mục tiêu 1,5oC tại kỳ họp lần thứ 44 của IPCC. Dự thảo Báo cáo đặc biệt này sẽ được xem xét thông qua tại kỳ họp vào tháng Chín năm 2018.
  2. Dự thảo các Báo cáo đặc biệt về Biến đổi khí hậu, sa mạc hóa, suy thoái đất đai, quản lý đất đai bền vững, an ninh lương thực và phát thải khí nhà kính trong các hệ sinh thái trên cạn và Biến đổi khí hậu và đại dương và băng quyển sẽ được xem xét thông qua sớm nhất có thể trong chu kỳ báo cáo đánh giá thứ sáu.
  3. Tháng 12 năm 2016 xem xét phác thảo của Báo cáo Phương pháp kiểm kê khí nhà kính tại kỳ họp lần thứ 44 của IPCC.
  4. Tháng 5/2019, xem xét dự thảo Báo cáo Phương pháp kiểm kê khí nhà kính tại phiên họp toàn thể của IPCC.
  5. Tháng 10/2017, xem xét phác thảo của Báo cáo đánh giá thứ sáu tại phiên họp toàn thể của IPCC. Báo cáo đánh giá lần thứ sáu sẽ được xem xét phê duyệt trong năm 2022.

                                                                                                          Viện KTTVBĐKH

Trả lời