Kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam, 20 – 11 – 2019

Hòa cùng không khí kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, hôm nay các nghiên cứu sinh và các tiến sĩ đã tốt nghiệp của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã chúc mừng cơ sở đào tạo để thể hiện truyền thống “Tôn sư trọng đạo” của dân tộc.

 
 
 
 
 

Một số hình ảnh các thế hệ Nghiên cứu sinh đã đến tham dự và chúc mừng các thầy, các cô nhân ngày kỷ niệm này.

Các nghiên cứu sinh và tiến sĩ đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến cơ sở đào tạo. Thay mặt Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, Viện trưởng cũng gửi lời cảm ơn đến các nghiên cứu sinh đã và đang theo học tại Viện KTTVBĐKH và chúc các nghiên cứu sinh hoàn thành chương trình đào tạo tiến sĩ đúng tiến độ, tiếp tục góp sức cho sự nghiệp bảo vệ môi trường và phát triển bền vững của đất nước.

Phòng KHĐTHTQT 

Trả lời