Lịch công tác tuần 10

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN

Tuần thứ 10 (từ ngày 06/3 đến 12/03 năm 2023)

Ngày LÃNH ĐẠO VIỆN Giờ NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐỊA ĐIỂM
­­­­­­

 

Thứ Hai

06/3

Viện trưởng 08h00 Tham dự Hội thảo của Đoàn giám sát

(TP: GĐ TTNCMT cùng dự)

 

Nhà Quốc Hội,

Ba Đình, Hà Nội

 

Lãnh đạo Viện 14h00 Hoãn_Giao ban công tác Lãnh đạo Bộ

 

Trực tuyến tại 116-118
Phó Viện trưởng

Phạm Thị Thanh Ngà

8h30 Tham dự hội thảo, tọa đàm và gặp mặt nhân kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3 năm 2023

(5-6/3/2023)

TP:PCVP và PGĐ TTMT cùng tham dự)

 

Khách sạn THE REED

Ninh Bình

Thứ Ba

07/3

Viện trưởng  

08h30

Chủ trì lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm trưởng phòng thuộc TT NC MT

(VP-TCCB chuẩn bị và mời)

 

P. 202

Lãnh đạo Viện 14h00 Tham dự họp xét duyệt danh mục đề xuất đề tài KHCN cấp nhà nước

(TP: Lãnh đạo đơn vị )

Phòng 116-118
15h30 Họp Đảng ủy Viện (VPĐU chuẩn bị và mời) Phòng 116-118
Phó Viện trưởng

Phạm Thị Thanh Ngà

9h15 Họp thường niên lần
thứ 55 của Ủy ban Bão theo hình thức trực
tuyến
Thành Phần: Khí tượng Khí hậu
online
09h00 Làm việc với tập thể cấp uỷ và lãnh đạo các đơn vị: Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng – Khí hậu và Trung tâm NC Thuỷ văn và Hải văn về công tác cán bộ (VP chuẩn bị và mời) Phòng 116-118
16h00 Tiếp và làm việc với ông Ichiro Adachi, Cố vấn của JICA tại Bộ TNMT, về các đề xuất hợp tác nghiên cứu trong lĩnh vực môi trường

(TP: LĐ TT MT, LĐ Phòng KHHTQT (TT MT chuẩn bị)

Phòng 202
Thứ Tư

08/3

Phó Viện trưởng

Phạm Thị Thanh Ngà

 

08h0 Tham dự hội nghị rà soát, xây dựng quy hoạch Lãnh đạo cấp phòng và Trung tâm Nghiên cứu Môi trường giai đoạn 2021- 2026 và giai đoạn 2026 – 2031 (Lãnh đạo VP chuẩn bị và cùng dự) Phòng 116-118
10h00 Tham dự hội nghị rà soát, xây dựng quy hoạch Lãnh đạo cấp phòng và Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng – Khí hậu giai đoạn 2021- 2026 và giai đoạn 2026 – 2031 (Lãnh đạo VP chuẩn bị và cùng dự) Phòng 116-118
14h00 Tham dự hội nghị rà soát, xây dựng quy hoạch Lãnh đạo phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế giai đoạn 2021- 2026 và giai đoạn 2026 – 2031

Lãnh đạo VP chuẩn bị và cùng dự)

 

Phòng 116-118
15h30 Tham dự hội nghị rà soát, xây dựng quy hoạch Lãnh đạo phòng Kế hoạch – Tài chính giai đoạn 2021- 2026 và giai đoạn 2026 – 2031

(Lãnh đạo VP chuẩn bị và cùng dự)

Phòng 116-118
Thứ Năm

09/3

Phó Viện trưởng

Phạm Thị Thanh Ngà

 

09h00 Chủ trì họp HĐ nghiệm thu niên độ DA “Lũ ngập lụt”

Thành phần: Hội đồng nghiệm thu; LĐ VIỆN; BQL DA; Đại diện Phòng KHTC và Phòng KHĐT HTQT tham dự. Chủ nhiệm DA gửi Tài liệu, Giấy mời; chuẩn bị BC và trình bày.

Phòng 116-118

 

9h15 Họp thường niên lần
thứ 55 của Ủy ban Bão theo hình thức trực
tuyến
Thành Phần: Khí tượng Khí hậu
online
Thứ Sáu

10/03

Phó Viện trưởng

Phạm Thị Thanh Ngà

 

08h30 Dự hội thảo tham vấn dự án “Lũ và ngập lụt” với Đài KTTV Nam trung bộ.

(TT TVHV chủ trì)

Nha trang, KH
Phó Viện trưởng

Nguyễn Quốc Khánh

 

09h00 Họp triển khai các dự án tại khu đất khí tượng thủy văn Láng.

TP: PVT Khánh, TPKHTC, PCVP, PTP KH&HTQT, phòng KHTC chuẩn bị tài liệu.

A 501 Bộ TNMT
Thứ Bảy

11/03

Chủ nhật

12/03