Lịch công tác tuần 12

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN

Tuần thứ 12 (từ ngày 20/3 đến 26/03 năm 2023)

Ngày LÃNH ĐẠO VIỆN Giờ NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐỊA ĐIỂM
Thứ Hai

20/3

Lãnh đạo Viện 08h30 Hội ý tuần

Thành phần: VP Đảng ủy, LD VP, P. KHTC, P. KH

Phòng 116-118
09h30 Họp Đảng ủy và LĐV

Thành phần: Các đc Đảng Ủy Viện; VP Đảng Ủy chuẩn bị và mời

 

Phó Viện trưởng

Phạm Thị Thanh Ngà

14h00 Làm việc với BQL DA Sông Ba. Tp. BQLDA

Thành phần: BQLDA

Phòng 202
 

Thứ Ba

21/3

Viện trưởng 8h30 Dạy học phần bắt buộc:”Phương pháp nghiên cứu khoa học” cho NCS trúng tuyển 2022 (đến hết ngày 22/3)

Phòng KH chuẩn bị và mời

Phòng 131
Phó Viện trưởng

Phạm Thị Thanh Ngà

 

10h00 làm việc với TT KTKH về kế hoạch công tác 2023

Thành phần: GĐ TT chuẩn bị báo cáo

Phòng 116-118

 

08h30 Chủ trì Hội nghị rà soát hoàn thiện thuyết minh DA XD kịch bản BĐKH cho VN

Thành phần: TTNC KTKH chuẩn bị và báo cáo, Nhóm thực hiện phối hợp, Phòng KHĐT HTQT, Phòng KHTC, Kế toán trưởng và KT chuyên quản cùng tham dự.

PhóViện trưởng

Lê Ngọc Cầu

09h00 Dự họp Tổ soạn thảo xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu vào chiến lược, quy hoạch

Thành phần: GĐ TTNCBĐKH, TTNCBĐKH chuẩn bị

Phòng họp A401 Cục Biến đổi khí hậu
PhóViện trưởng Nguyễn Quốc Khánh 14h00 Họp nghe Công ty E-Geoss của Italia giới thiệu về giải pháp ứng dụng công nghệ viễn thám giám sát lụt bão và hợp tác trong thời gian tới

Thành phần:Lãnh đạo Viện; Lãnh đạo các đơn vị: Phòng KH&HTQT, CNKTTV&BĐKH, TTTVHV, TTTVKTTV&BĐKH; phòng KH&HTQT chuẩn bị

Phòng 116-118
  PhóViện trưởng

Lê Ngọc Cầu

14h00 làm việc với TT MT về đề xuất năm 2024

thành phần: PGĐ Hằng, LĐ các phòng CNMT và SKMT

Phòng 202
15h30 Làm việc với nhóm tham gia nghiên cứu LCS tại Hòa Bình

thành phần:: các ông/bà: PGĐ Hằng, Vân Anh, Tùng

Phòng 202
Thứ Tư

22/3

Phó Viện trưởng

Phạm Thị Thanh Ngà

08h30 Chủ trì Hội nghị rà soát lựa chọn đề xuất nhiệm vụ chuyên môn mở mới 2024

Thành phần: LĐ ĐV; Phòng KHTC báo cáo chung; Các đơn vị TTNC KTKH; TTNC BĐKH; TTNCMT; TTNC KTNN; TTNC TV-HV và Phân Viện cử người chuẩn bị và trình bày đề xuất. Phòng KHĐT HTQT tạo đường truyền họp online cho Phân viên và cùng dự

Phòng 116-118
Lãnh đạo Viện 14h00 Tham dự Hội thảo “Dự báo, cảnh báo thiên tai KTTV phục vụ công tác PTTT và PT KT-XH”

Thành phần:Ô. TH Dương cùng dự và báo cáo

Trụ sở Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hòa Bình
Thứ Năm

23/3

Lãnh đạo Viện 08h30 Tham dự Lễ phát động quốc gia hưởng ứng Ngày nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới và Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023

Thành phần:GĐ KTKH,TVHV cùng dự

Trụ sở Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hòa Bình
PhóViện trưởng Nguyễn Quốc Khánh 09h00 Họp ban chủ nhiệm chương trình khcn nhà nước về công nghệ vũ trụ

 

 

 

Phòng họp 2106 trụ sở

Học viện

kỹ thuật

quân sự

Thứ Sáu

24/3

Viện trưởng và

Phó Viện trưởng

Phạm Thị Thanh Ngà

09h00 Chủ trì thảo luận dự báo khí hậu mùa tháng 3

Thành phần: KTKH chuẩn bị báo cáo

Phòng 116-118
Phó Viện trưởng

Phạm Thị Thanh Ngà

8h30 Dạy học phần bắt buộc:”Ứng dụng viễn thám trong lĩnh vực Khí tượng Thủy văn, Môi trường và Biến đổi khí hậu” cho NCS trúng tuyển 2022

Phòng KH chuẩn bị và mời

Phòng 131
Phó Viện trưởng

Lê Ngọc Cầu

8h30 Làm việc với Ban QL D/án các bon đen Phòng 202
Phó Viện trưởng

Lê Ngọc Cầu

10h00 Dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác và phát động phong trào thi đua năm 2023 Khối thi đua số V

VP đăng ký và cùng dự

Viện CL CS TNMT

Phát hành lúc 11h00 ngày 21 tháng 03 năm 2023