Lịch công tác Tuần 28

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN

Tuần thứ 28 (từ ngày 10/7 đến ngày 16/7/2023)

Ngày

LÃNH ĐẠO VIỆN

Giờ

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai

10/7

PVT

Phạm Thị Thanh Ngà

15h00

Họp với cán bộ của International Applied Science

TP: Phòng KH, KTKH

Trực tuyến

PVT Lê Ngọc Cầu

09h30

Làm việc với TT NC BĐKH về đề xuất đề tài cấp Bộ

TP: Nhóm xây dựng đề xuất

P.202

14h00

Chủ trì họp về nghiệm thu gói thầu lấy mẫu của d/án các bon đen.

TP: Ban QL D/án.

CN D/án chuẩn bị b/cáo

P.116-118

Thứ Ba

11/7

PVT

Phạm Thị Thanh Ngà

16h00

Họp kiểm tra đề tài cấp NN tại Bộ KHCN

TP: P.KHĐT, TT KTKH cùng dự

Bộ KHCN

Thứ Tư

12/7

Lãnh đạo Viện

08h30

Tham dự họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS. Đào Hương Giang

TP: P.KH chuẩn bị và mời

P.131

PVT

Phạm Thị Thanh Ngà

14h00

Chủ trì họp với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội về công tác đào tạo TĐTS của Viện

TP: Lãnh đạo Phòng KH, đại diện các bộ môn

P.116-118

PVT

Nguyễn Quốc Khánh

14h00

Họp về rà soát nhiệm vụ chuyên môn, đẩy mạnh giải ngân kế hoạch năm 2023 và xây dựng kế hoạch năm 2024, 03 năm 2024-2026

TP: Trưởng phòng KHTC chuẩn bị tài liệu và cùng dự

Bộ TNMT

Thứ Năm

13/7

PVT

Phạm Thị Thanh Ngà

09h00

Chủ trì họp Thông báo và Dự báo KTNN thường kỳ

TP: TT KTNN, TT KTKH

Trung tâm KTNN chuẩn bị, báo cáo

P.116-118

14h00

Họp kiểm tra hoạt động khoa học và công nghệ

TP: Phòng KH, LĐ phòng KHTC, Chủ nhiệm đề tài cấp bộ đang thực hiện

P.116-118

PVT

Nguyễn Quốc Khánh

14h00

Họp nghe báo cáo các công việc liên quan thực hiện phục vụ Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai năm 2023 cho các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang

TP: LĐ và cán bộ liên quan của các đơn vị: P.KH, Phòng CN KTTV&BĐKH, TTTVHV, TTKTKH

P.KH chuẩn bị

P.202

PVT Lê Ngọc Cầu

08h30

Chủ trì làm việc với TT BĐKH về đề xuất đề tài cấp Bộ

TP: Nhóm xây dựng đề xuất chuẩn bị, báo cáo

P.202

14h00

Chủ trì họp về nghiệm thu gói thầu lấy mẫu của d/án các bon đen

P: Ban QL D/án. CN D/án chuẩn bị b/cáo.

P.116-118

Thứ Sáu

14/7

PVT

Phạm Thị Thanh Ngà

08h30

Nghiệm thu, chốt khối lượng thực hiện đến 30/6/2023 các NVCM của Viện

TP: Thành viên Hội đồng; Đại diện LĐ ĐV: TTNC Thủy văn và Hải văn; TTNC KT-KH; TT NC KTNN; Các kế toán phòng KHTC; chuyên viên Phòng KHĐT HTQT chuyên quản các Dự án của Viện

P.116-118

17h00

Dự lễ kỷ niệm quốc khánh Pháp tại ĐSQ Pháp

TP: P.KH chuẩn bị, cùng dự

ĐSQ Pháp

PVT

Nguyễn Quốc Khánh

14h00

Họp đoàn kiểm tra về Phòng chống thiên tai

Phòng họp Trần Văn An, Tổng cục KTTV

Thứ Bảy

15/7

 

 

 

 

Chủ Nhật

16/7

 

 

 

 

Phát hành lúc 08h30 ngày 14 tháng 7 năm 2023