Lũ quét:Nguyên nhân và biện pháp phòng tránh

Lũ quét: Nguyên nhân và biện pháp phòng tránh

Tác giả:

PGS.TS. Cao Đăng Dư

PGS.TS. Lê Bắc Huỳnh

   

Nhà xuất bản:

Nông nghiệp

   

Năm xuất bản:

2000


Giới thiệu sách:
 

Trả lời