Nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ KHCN do TS. Trịnh Hoàng Dương làm chủ nhiệm

Chiều ngày 7/12, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (KTTVBĐKH) đã tổ chức hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở cho đề tài “Nghiên cứu đổi mới công nghệ dự báo các đợt rét đậm, rét hại, mưa lớn trong mùa đông ở khu vực phía bắc Việt Nam hạn đến 10 ngày dựa trên quy luật hoạt động của dòng xiết cận nhiệt đới” do TS. Trịnh Hoàng Dương làm chủ nhiệm.

PGS. TS. Nguyễn Văn Thắng chủ trì buổi nghiệm thu

Buổi nghiệm thu diễn ra dưới sự chủ trì của PGS. TS. Nguyễn Văn Thắng (Tổng Biên tập Tạp chí Khoa học Biến đổi khí hậu) với sự tham dự của các chuyên gia trong lĩnh vực khí tượng, khí hậu thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tại buổi nghiệm thu, TS. Trịnh Hoàng Dương đã đại diện nhóm thực hiện trình bày về các nội dung của nhiệm vụ. Theo đó, đề tài “Nghiên cứu đổi mới công nghệ dự báo các đợt rét đậm, rét hại, mưa lớn trong mùa đông ở khu vực phía bắc Việt Nam hạn đến 10 ngày dựa trên quy luật hoạt động của dòng xiết cận nhiệt đới” có ba mục tiêu chính gồm: Xác định được quy luật hoạt động của dòng xiết cận nhiệt đới và ảnh hưởng của nó đến một số loại hình thời tiết ở Việt Nam (rét đậm, rét hại, mưa lớn trong mùa đông); Xác định được mối quan hệ giữa các đặc trưng hoạt động của dòng xiết cận nhiệt đới và sự xuất hiện các đợt rét đậm, rét hại, mưa lớn trong mùa đông khu vực phía Bắc Việt Nam; Hoàn thiện được công nghệ dự báo các đợt rét đậm, rét hại, mưa lớn trong mùa đông ở khu vực phía Bắc Việt Nam hạn đến 10 ngày dựa trên sự hoạt động của dòng xiết cận nhiệt đới.

TS. Trịnh Hoàng Dương trình bày nội dung nghiên cứu

Với các mục tiêu trên, từ tháng 1/2022, đề tài đã triển khai các nội dung thực hiện theo đề cương gồm: Biên tập, thu thập bổ sung và chuẩn hóa số liệu, tài liệu có liên quan đến các nội dung nghiên cứu của đề tài; Phân tích các đặc điểm hoạt động của SJT trong mối quan hệ với điều kiện thời tiết ở Việt Nam; Phân tích mối quan hệ của JST với hệ thống thời tiết ảnh hưởng đến rét hại, rét đậm ở phía bắc Việt Nam; Phân tích mối quan hệ của JST với với hệ thống thời tiết ảnh hưởng đến mưa lớn ở phía bắc Việt Nam; Nghiên cứu ứng dụng SOM và ANN thử nghiệm dự báo các đợt rét đậm rét hại và mưa lớn trong mùa đông trên 2 vùng ở phía Bắc Việt Nam hạn đến 10 ngày trên cơ sở sử dụng mối quan hệ của SJT với hệ thống thời tiết và sản phẩm dự báo của mô hình toàn cầu ECMWF; Thử nghiệm và đánh giá sai số dự báo các đợt rét đậm rét hại, mưa lớn trong mùa đông hạn đến 10 ngày ở khu vực phía Bắc Việt Nam trong khoảng 3-5 năm gần đây và hoàn thành Báo cáo tổng kết và tóm tắt.

Tính đến thời điểm hiện tại, toàn bộ các sản phẩm của đề tài theo thuyết minh được phê duyệt đã được nhóm nghiên cứu hoàn thành. Cụ thể, về sản phẩm dạng 2, nhóm nghiên cứu đã hoàn thành các báo cáo như: Báo cáo khoa học phân tích các đặc điểm hoạt động của dòng xiết cận nhiệt đới trong mối quan hệ với điều kiện thời tiết ở Việt Nam; Báo cáo khoa học mô tả chi tiết phương pháp và quy trình dự báo các đợt rét đậm rét hại, mưa lớn trong mùa đông ở khu vực phía Bắc Việt Nam đến 10 ngày dựa trên các đặc trưng hoạt động của dòng xiết cận nhiệt đới; Báo cáo kết quả thử nghiệm và đánh giá sai số dự báo các đợt rét đậm rét hại, mưa lớn trong mùa đông ở khu vực phía Bắc Việt Nam đến 10 ngày trong khoảng 3-5 năm gần đây; Báo cáo tổng hợp, tóm tắt đề tài.

GS.TS. Phan Văn Tân đưa ra ý kiến nhận xét về các sản phẩm của đề tài

Về sản phẩm dạng 3, theo đề cương nhóm thực hiện cần có 01 bài báo quốc tế đăng ở tạp chí uy tín thuộc danh mục ISI và 01 bài đăng ở tạp chí chuyên ngành được tính điểm của Hội đồng GS Nhà nước. Trên thực tế, nhóm nghiên cứu đã thực hiện vượt chỉ tiêu đề ra với 01 bài báo thuộc danh mục ISI đã được xuất bản; 01 bài báo ISI (SOLA) đã chấp thuận đăng và 01 bài đã xuất bản tại Tạp chí Khoa học Biến đổi khí hậu và 01 bài báo đăng trên Tạp chí Khí tượng thủy văn.

Ngoài ra, đề tài cũng vượt chỉ tiêu về hỗ trợ đào tạo sau đại học với 01 thạc sĩ đã tốt nghiệp và 02 học viên dự kiến sẽ tốt nghiệp vào tháng 4/2024.

Toàn cảnh buổi nghiệm thu

Sau phần trình bày TS. Trịnh Hoàng Duơng, các thành viên trong hội đồng nghiệm thu đã lần lượt cho ý kiến về các sản phẩm của đề tài. Theo các chuyên gia, về cơ bản nhóm nghiên cứu đã hoàn thành đủ số lượng và chất lượng sản phẩm theo yêu cầu đặt hàng của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tuy nhiên, để các báo cáo đạt chất lượng tốt hơn, nhóm thực hiện cần rà soát, chỉnh sửa lại bố cục, các lỗi chính tả, đơn vị đo lường…