Nghiệm thu niên độ dự án “Phân vùng rủi ro thiên tai và lập bản đồ cảnh báo lũ, ngập lụt”

Sáng ngày 14/12, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu niên độ dự án: “Phân vùng rủi ro thiên tai và lập bản đồ cảnh báo lũ, ngập lụt” do TS. Lương Hữu Dũng làm chủ nhiệm.

PGS.TS. Phạm Thị Thanh Ngà chủ trì buổi nghiệm thu

Hội đồng diễn ra dưới sự chủ trì của PGS.TS. Phạm Thị Thanh Ngà (Chủ tịch Hội đồng) với sự tham gia của các thành viên trong Hội đồng và nhân sự thực hiện dự án.

Trước các thành viên hội đồng, TS. Lương Hữu Dũng đã trình bày các nội dung của dự án. Trong đó, mục tiêu hướng đến của dự án là xây dựng Bản đồ phân vùng rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt và Phần mềm cảnh báo rủi ro thiên tai do lũ và ngập lụt nhằm phục vụ công tác phòng chống thiên tai, phát triển kinh tế – xã hội ở các lưu vực sông của Việt Nam.

Dự án được triển khai thực hiện từ năm 2021 đến năm 2023. Tính riêng trong năm 2022, nhóm nghiên cứu đã thực hiện cập nhật được số liệu năm 2021; Báo cáo kết quả đánh giá đặc trưng lũ cho 05 lưu vực sông (từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế); Báo cáo xây dựng Phần mềm phân tích, cảnh báo rủi ro thiên tai lũ và ngập; Báo cáo xây dựng Cơ sở dữ liệu phục vụ bài toán cảnh báo rủi ro thiên tai lũ và ngập.

Lương Hữu Dũng trình bày nội dung dự án

Trong báo cáo của mình, TS. Lương Hữu Dũng nêu đánh giá tác động kết quả nhiệm vụ hoàn thành đối với công tác quản lý nhà nước ngành/lĩnh vực, hiệu quả về kinh tế – xã hội và môi trường của nhiệm vụ. Theo đó, hệ thống cảnh báo rủi ro do lũ đã hoàn thành, khi có đầy đủ có đủ số liệu và phương án cảnh báo sẽ được tích hợp vào cở dữ liệu để hoạt động đầy đủ. Nội dung phân tích đặc trưng lũ hiện nay thực hiện cho 5 lưu vực sông (từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế), khi hoàn thành đủ sẽ là cơ sở đánh giá về đặc điểm và mức độ xảy ra lũ của từng lưu vực.

Tuy nhiên, chủ nhiệm dự án này cũng đưa ra đề xuất rằng cơ sở dữ liệu và phần mềm cần được tích hợp đầy đủ kết quả tính toán, phân tích về tính dễ bị tổn thương, phân vùng rủi ro và cảnh báo rủi ro khi thực hiện đầy đủ các nội dung của năm 2022, nội dung còn lại của năm 2023 và thực hiện thẩm định tại Cục công nghệ Thông tin và dự liệu tài nguyên môi trường.

Cùng với đó, cần đánh giá và nêu ưu điểm, nhược điểm việc lựa chọn sử dụng phần mềm GeoServer trong xây dựng hệ thống cảnh bảo rủi ro lũ, ngập lụt.

Toàn cảnh buổi họp

Sau phần trình bày của chủ nhiệm dự án, các thành viên Hội đồng đã đưa ra ý kiến nhận xét, đóng góp. Dự án được các thành viên trong Hội đồng đánh giá hoàn thành và được đồng ý tiếp tục hoàn thiện trong năm tiếp theo.

Trả lời