Nội quy thư viện

Điều 1:

      Bạn đọc đến thư viện đọc sách, báo, tạp chí cần xuất trình giấy giới thiệu của cơ quan

      Bạn đọc có trách nhiệm giữ gìn sách cẩn thận: không đánh dấu, tẩy, xóa, tháo dời trang

Điều 2:

      Bạn đọc đánh mất sách hay làm mất trang sách mượn phải đền bằng tiền từ 8 đến 10 lần giá sách

Điều 3:

      Trước khi chuyển ngành, đi công tác hay đi học dài ngày, thôi việc, bạn đọc phải trả sách mượn

Điều 4:

      Khi thư viện cần sách để làm nghiệp vụ đề nghị bạn đọc trả sách đúng theo yêu cầu của thư viện

Điều 5:

      Không hút thuốc và giữ trật tự trong thư viện. Thực hiện nội quy phòng cháy chữa cháy

Điều 6:

      Bạn đọc trong ngành công tác tại Hà Nội có thể mượn nhiều nhất 3 tài liệu khác nhau. Thời gian mượn không quá 30 ngày. Quá thời hạn trên nếu muốn mượn thêm phải mang sách đến thư viện đề nghị gia hạn, thời gian gia hạn không quá 15 ngày

Điều 7:

      Tạp chí, tài liệu có một bản, từ điển các loại chỉ đọc tại Thư viện

Điều 8:

      Bạn đọc ngoài cơ quan đến đọc sách, Thư viện chỉ phục vụ tại phòng đọc.  Bạn đọc phải bảo vệ tài liệu và không được mang tài liệu của Thư viện ra ngoài khi chưa được sự cho phép của thủ thư.

Điều 9:

      Thủ thư có trách nhiệm phục vụ bạn đọc và hướng dẫn bạn đọc thực hiện tốt nội quy

Điều 10:

      Nội quy thư viện được thực hiện kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2010

 

Điều 11: Giờ mở cửa :

Từ thứ 2 đến thứ 6: – Sáng:    800 – 1130.
– Chiều: 13h 30 – 1700.

Trả lời