Quy trình ra thông báo khí tượng nông nghiệp

Quy trình ra thông báo khí tượng nông nghiệp của Viện đã được cập nhật lần thứ 03 vào tháng 12 năm 2024 bao gồm 10 trang
Các thông tin về Quy trình ra thông báo khí tượng nông nghiệp của Viện chi tiết TẠI ĐÂY
 
 

Trả lời