Quyết định thu học phí của Nghiên cứu sinh năm 2022-2026

Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu quy định về mức thu học phí đối với Nghiên cứu sinh (NCS) của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu giai đoạn 2022 – 2026 theo Quyết định đính kèm.
 
 

Trả lời