Thông báo kết quả xét tuyển nghiên cứu sinh đợt II năm 2023

Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu xin thông báo kết quả xét tuyển NCS đợt 2 năm 2023 trong file đính kèm

Kết quả xét tuyển NCS đợt 2 năm 2023