Thông báo thời gian bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện NCS. Chu Thị Thanh Hương

Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu sẽ tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Chu Thị Thanh Hương với đề tài: “Nghiên cứu cơ sở khoa học trong việc đánh giá các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu – Áp dụng cho tỉnh Quảng Ngãi”, chuyên ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường; Mã số: 62850101.

– Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 09 tháng 6 năm 2018.

– Địa điểm: Phòng 131, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, số 23, ngõ 62 đường Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu trân trọng thông báo và kính mời các nhà khoa học và những người quan tâm tới tham dự.

Trả lời