Thông báo thời gian bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện NCS. Hoàng Thị Huê

Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu sẽ tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Hoàng Thị Huê với đề tài: “Phân tích kinh tế của quản lý cầu nước sinh hoạt: nghiên cứu trên địa bàn Hà Nội”, chuyên ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường; Mã số: 62850101.

– Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 6 năm 2018.

– Địa điểm: Phòng 131, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, số 23, ngõ 62 đường Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu trân trọng thông báo và kính mời các nhà khoa học và những người quan tâm tới tham dự.

Trả lời