Thông báo tuyển nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2022

Đợt 2 Năm 2022, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu tuyển sinh vào 02 ngành là: Khí tượng và khí hậu học và Quản lý tài nguyên và môi trường.

Chi tiết về thông tin tuyển sinh đơt 2 năm 2022 độc giả vui lòng xem TẠI ĐÂY

Các hướng nghiên cứu:
Bộ môn Khí tượng Khí hậu: TẠI ĐÂY
Bộ môn Quản lý Tài nguyên và Môi trường: TẠI ĐÂY

Trả lời