Thông qua cấp bằng tiến sĩ cho NCS. Phùng Đức Chính

Chiều ngày 05/1/2022, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã tổ chức họp Hội đồng Khoa học, Công nghệ và Đào tạo của Viện thông qua cấp bằng tiến sĩ cho nghiên cứu sinh (NCS) Phùng Đức Chính.

 

PGS. TS. Huỳnh Thị Lan Hương – Phó Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu chủ trì

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu tổ chức buổi họp Hội đồng Khoa học, Công nghệ và Đào tạo để thông qua hồ sơ cấp bằng tiến sĩ cho nghiên cứu sinh theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Dưới sự chủ trì của PGS. TS. Huỳnh Thị Lan Hương – Phó Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, Phòng Khoa học Đào tạo và Hợp tác quốc tế đã công bố kết quả thẩm tra quá trình đào tạo và chất lượng luận án của NCS. Phùng Đức Chính.

Theo đó, NCS. Phùng Đức Chính với tên đề tài theo quyết định công nhận là “Nghiên cứu cơ chế bồi lấp, sạt lở và đề xuất các giải pháp ổn định cửa sông Đà Nông tỉnh Phú Yên” và tên đề tài theo quyết định hiệu chỉnh là: “Nghiên cứu cơ chế bồi lấp, xói lở và định hướng các giải pháp ổn định cửa sông Đà Nông tỉnh Phú Yên”, ngành: Thủy văn học; Mã số: 9440224.

Qúa trình học tập, NCS đã hoàn thành các chương trình như học phần bổ sung, học phần ở trình độ tiến sĩ, tiểu luận tổng quan… NCS. Phùng Đức Chính đã đạt các yêu cầu, điều kiện trước khi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở. Trong đó, NCS có 01 bài đăng trên tạp chí Khoa học Biến đổi khí hậu và 02 bài báo được đăng trên tạp chí Khí tượng Thủy văn.

 

NCS. Phùng Đức Chính trong buổi đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Viện

Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Cơ sở của NCS. Phùng Đức Chính ngày 09/7/2020 được thông qua với 7/7/7 phiếu đồng ý. Ngày 10/9/2021, Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Viện thông qua luận án của NCS với 7/7/7 phiếu tán thành trong đó có 1/7/7 phiếu tán thành xuất sắc. NCS cũng đã nộp Luận án cho Thư viện Quốc gia Việt Nam và đã có giấy biên nhận ngày 01/10/2021.

Các thành viên Hội đồng Khoa học, Công nghệ và Đào tạo của Viện đã lần lượt cho ý kiến thông qua cấp bằng tiến sĩ cho nghiên cứu sinh (NCS) Phùng Đức Chính. Theo các chuyên gia đánh giá, luận án của NCS đã xác định được cơ chế bồi lấp, xói lở khu vực cửa sông Đà Nông, từ đó định hướng giải pháp ổn định khu vực cửa sông Đà Nông.

 

Toàn cảnh buổi họp

Với số phiếu phát ra là 25 phiếu và thu vào 25 phiếu đồng ý, PGS. TS. Huỳnh Thị Lan Hương kết luận: NCS. Phùng Đức Chính được nhận học vị tiến sĩ sau cuộc họp ngày 05 tháng 01 năm 2022.

Trả lời