Thông tin thời gian bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện – NCS. Đặng Quốc Khánh

THÔNG BÁO

Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu sẽ tổ chức đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS. Đặng Quốc Khánh với đề tài: “Nghiên cứu hành vi thích ứng với hạn hán nhằm đề xuất mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình trong bối cảnh biến đổi khí hậu ở tỉnh Ninh Thuận
Ngành: Biến đổi khí hậu;
Mã số: 9440221.
Thời gian: 14 giờ 00’ – 17 giờ 30’, thứ Sáu, ngày 08 tháng 12 năm 2023.
Địa điểm: Phòng họp 131, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu.

Kính mời các đồng chí quan tâm tới tham dự!