Thông tin thời gian bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện – Nguyễn Hải Đông

THÔNG BÁO

&

Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu sẽ tổ chức đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS. Nguyễn Hải Đông với đề tài: Nghiên cứu đồng hóa số liệu vệ tinh cho mô hình chất lượng không khí (CMAQ) tại khu vực Hà Nội”

Ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường;

Mã số: 9850101.

Thời gian: 08 giờ 30’ – 12 giờ 00’, thứ Sáu, ngày 26 tháng 11 năm 2021.

Địa điểm: Phòng hp trc tuyến theo đường link:

https://hoptructuyen2.monre.gov.vn/ChamLATS.

Kính mời các đồng chí quan tâm tới tham dự!

Trả lời