Thông tin thời gian bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện – Nguyễn Hữu Quyền

THÔNG BÁO

Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu sẽ tổ chức đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS. Nguyễn Hữu Quyền với đề tài: Nghiên cứu đánh giá và phân vùng khí hậu nông nghiệp phục vụ phát triển ngành trồng trọt tỉnh Sơn La”

Ngành: Khí tượng và khí hậu học;

Mã số: 9440222.

Thời gian: 08 giờ 30’ – 12 giờ 00’, thứ Ba, ngày 29 tháng 6 năm 2021.

Địa điểm: Phòng hp trc tuyến theo đường link:

https://hoptructuyen2.monre.gov.vn/ChamLATS

Kính mời các đồng chí quan tâm tới tham dự!

Trả lời