Thư chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập Phân viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập Phân viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thuộc Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã gửi thư chúc mừng. Dưới đây là toàn văn bức thư: