Tiếp đoàn kiểm tra hoạt động khoa học công nghệ

Sáng 05/5/2017, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã tiếp và làm việc với đoàn kiểm tra hoạt động khó học và công nghệ đợt 1 năm 2017

Đoàn kiểm tra do ông Nguyễn Thạc Cường – Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ làm trưởng đoàn, Các ông Nguyễn Lê Tâm, Nguyễn Văn Hiếu, Trần Duy Hiền – Vụ Khoa học và Công nghệ; Ông Hưng – đại diện Vụ tài chính

Phía Viện Khoa học Khí tượng, Thủy văn và Biến đổi khí hậu có PGS. TS. Huỳnh Thị Lan Hương, Phó Viện trưởng, Bà Trần Thanh Thủy – Trưởng Phòng KHĐTHTQT, Bà Phùng Thị Thu Trang – Phó Trưởng phòng KHĐTHTQT và các chuyên viên phòng KHĐTHTQT quản lý khoa học công nghệ; Ông Trần Trung Thành – Trưởng Phòng KHTC, Bà Đặng Diệu Thúy – Phó Trưởng phòng KHTC, Bà Đỗ Thảo Hương – Phó Trưởng phòng KHTC và các chuyên viên phòng KHTC; đại diện lãnh đạo các đơn vị và các chủ nhiệm đề tài.

 

Ảnh đại diện Phòng KHĐTHTQT báo cáo tình hình hoạt động KHCN của Viện

Sau khi đoàn kiểm tra giới thiệu nội dung, chương trình và thành phần đoàn kiểm tra, mục đích kiểm tra, đại diện Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu giới thiệu thành phần tham dự và giới thiệu đại diện phòng KHĐTHTQT báo cáo kết quả hoạt động khoa học của Viện.

Các chủ nhiệm đề tài có những đề xuất, kiến nghị về những khó khăn trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Các thành viên đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra các sản phẩm của các đề tài và có những góp ý, đề nghị các chủ nhiệm đề tài bổ sung, chỉnh sửa và hoàn thiện để kết quả đảm bảo chất lượng tốt nhất.

Toàn cảnh cuộc họp

Phòng KHĐTHTQT

Trả lời