Viện KHKTTV&BĐKH: Thi đua hướng đến kỷ niệm 45 năm thành lập

Lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày thành lập (1977 – 2022), Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu phát động phong trào thi đua thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, với các nội dung chủ yếu trọng tâm và nhiều đổi mới.

Cán bộ, viên chức, người lao động của Viện tập trung trí lực, phát huy sức mạnh đoàn kết hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2021 đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ và đạt hiệu quả cao nhất. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động, chất lượng nghiên cứu sinh. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có tâm, có tầm, có phẩm chất tốt và trình độ chuyên môn cao, chuyên nghiệp, đáp ứng thực tiễn phát triển.
 
Nghiên cứu có hiệu quả, tạo đột phá trong nghiên cứu khoa học, tìm kiếm cơ hội, giải pháp, sáng kiến mới, hội nhập quốc tế sâu rộng, ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, chủ động ứng phó hiệu quả với các tác động của biến đổi khí hậu, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai.
 
Đặc biệt, các nhiệm vụ, công trình, đề tài nghiên cứu khoa học nhằm phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong lĩnh vực khí tượng, thủy văn, môi trường và biến đổi khí hậu.
 
Bên cạnh đó, tổ chức thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm kỷ cương, kỷ luật hành chính, quy định văn hóa công sở và nội quy cơ quan. Tiếp tục thực hiện và đẩy mạnh hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động như “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Hiến kế, đề xuất giải pháp, ý tưởng sáng tạo”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”…
 
Năm 2021, Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu đăng ký Bộ nhiều danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho tập thể, cá nhân. Xác định công tác thi đua, khen thưởng thực sự là động lực, thúc đẩy cán bộ, viên chức và người lao động hăng hái trong công tác, nghiên cứu, giảng dạy, học tập và lao động, thực hiện thắng lợi kế hoạch, nhiệm vụ công tác đề ra; nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua tuyên truyền và công tác khen thưởng, bảo đảm khen thưởng chính xác, kịp thời. Phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến để mọi người học tập và noi theo.
Theo N. Bách – Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trả lời