Viện Khoa học KTTV&BĐKH làm việc với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội

Chiều ngày 12/7, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (KTTV&BĐKH) đã tiếp đón và làm việc với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội về công tác đào tạo trình độ tiến sĩ của Viện.

 PGS.TS. Đỗ Chính Nghĩa phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, TS. Trần Thanh Thủy (Trưởng phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế) đã báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về đào tạo trình độ tiến sĩ của Viện Khoa học KTTV&BĐKH. Báo cáo đánh giá chung về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động đào tạo trình độ tiến sĩ trong thời gian qua. Thực tiễn triển khai chính sách, pháp luật về đào tạo trình độ tiến sĩ tại đơn vị, tập trung vào đánh giá kết quả đạt được, phân tích những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân liên quan đến xây dựng và ban hành quy chế tuyển sinh, đào tạo trình độ tiến sĩ tại đơn vị; mở ngành, chuyên ngành đào tạo; xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo, xây dựng chuẩn đầu ra trình độ tiến sĩ đáp ứng Khung trình độ quốc gia Việt Nam; công tác tuyển sinh, tổ chức và quản lý đào tạo; việc gắn kết giữa đào tạo với công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ trong hoạt động đào tạo tiến sĩ; các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo trình độ tiến sĩ; Việc đánh giá luận án, công nhận trình độ và cấp bằng trình độ tiến sĩ… Đồng thời, đánh giá chung về chất lượng và hiệu quả đào tạo trình độ tiến sĩ hiện nay và đề xuất, kiến nghị giải pháp nhằm bảo đảm và nâng cao chất lượng đào tạo trình độ tiến sĩ.

PGS. TS. Phạm Thị Thanh Ngà trao đổi với đoàn công tác tại buổi làm việc

Sau phần báo cáo của Viện Khoa học KTTV&BĐKH, các thành viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội lần lượt đưa ra câu hỏi về những vấn đề trong công tác triển khai, thực hiện các quy định về đào tạo của Viện như: Việc tập trung đào tạo nghiên cứu sinh tại cơ sở, hợp tác đào tạo quốc tế và hỗ trợ đăng bài quốc tế, tình trạng nghiên cứu sinh bảo vệ luận án quá thời hạn, quy định về hội đồng chấm luận án, quyền của giáo viên hướng dẫn…

Toàn cảnh buổi làm việc

Đại diện Viện Khoa học KTTV&BĐKH, PGS. TS. Phạm Thị Thanh Ngà đã trả lời tường tận các vấn đề được đưa ra. Đồng thời, từ thực tiễn hoạt động đào tạo nghiên cứu sinh của Viện, bà Ngà cũng nêu ra các kiến nghị về việc thay đổi thể chế, chính sách sao cho phù hợp với điều kiện của các mô hình đào tạo khác nhau.

Kết thúc buổi làm việc, PGS.TS. Đỗ Chính Nghĩa (Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục – Trưởng đoàn) đánh giá cao những thành tựu mà Viện Khoa học KTTV&BĐKH đã đạt được trong công tác đào tạo tiến sĩ. Các nội dung báo cáo được Viện đưa ra rất đầy đủ, đáp ứng yêu cầu và cung cấp nhiều thông tin bổ ích cho đoàn Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội.