Viện KTTV&BĐKH: Hội nghị viên chức và người lao động, đánh giá Viện trưởng và mừng năm mới 2022

Trong ngày 17/1, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (KTTV&BĐKH) đã tổ chức loạt sự kiện gồm: Hội nghị được tổ chức nhằm kiểm điểm Nghị quyết Đại hội đề ra năm 2021, xây dựng, bàn biện pháp thực hiện kế hoạch năm 2023 và kiện toàn Ban Thanh tra nhân dân.

PGS. TS. Nguyễn Văn Thắng (Viện trưởng Viện KTTV&BĐKH) phát biểu tại hội nghị

Tại Hội nghị, Phó Viện trưởng Phạm Thị Thanh Ngà đã đọc báo cáo tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng kế hoạch năm 2023 của Viện KTTV&BĐKH.

Trong công tác khoa học và công nghệ, Viện thực hiện 03 đề tài cấp nhà nước thuộc CT 562; Thực hiện 05 đề tài cấp Bộ (trong dó có 02 đề tài đã được nghiệm thu cấp cơ sở và nộp hồ sơ nghiệm thu cấp Bộ); Thực hiện 09 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2022; Xây dựng, trình Bộ đề xuất nhiệm vụ KHCN mở mới năm 2023 và đã được phê duyệt 06 nhiệm vụ. Thực hiện 01 dự án thuộc nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế, 02 dự án thuộc nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường, 01 nhiệm vụ đặc thù thuộc nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế và 01 nhiệm vụ đặc thù thuộc nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường.

Về công tác nghiệp vụ, đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2022 về các lĩnh vực được giao; Tích cực tham gia các công tác dự báo thiên tai bão, mưa lớn, sóng và nước dâng do bão, cảnh báo lũ quét và xâm nhập mặn theo quy chế phối hợp với Tổng cục KTTV, nâng cao chất lượng thảo luận và bản tin dự báo; Đảm bảo hoạt động hệ thống máy tính hiệu năng cao, thư điện tử và trang thông tin điện tử của Viện.

PGS. TS. Phạm Thị Thanh Ngà đã đọc báo cáo tổng kết công tác năm 2022

Tính đến thời điểm báo cáo, Viện đã thực hiện 346 bản tin thời tiết hàng ngày, 126 bản tin XTNĐ, 79 bản tin mưa lớn; ra thông báo và dự báo KTNN hàng tháng (với 12 bản tin trong năm) đúng thời hạn; Trong năm 2022, Viện dã cung cấp 320 các bản tin dự báo sóng biển và mực nước tổng cộng trong điều kiện bình thường với hạn dự báo 72h; cung cấp 92 bản tin dự báo sóng biển và nước dâng do bão trong điều kiện ATND, bào với hạn dự báo 72h; cung cấp 374 bản tin cảnh báo lũ quét trên phạm vi cả nước với hạn cảnh báo 611. Từ 15/6/2022 – 15/9/2022, Viện cung cấp 93 bản tin dự báo lũ cho LVS Hồng – Thái Bình với thời hạn dự báo 24h và 4811.

Trong lĩnh vực Môi trường, đảm bảo thực hiện dự báo chất lượng môi trường không khí các thành phố lớn, hàng tháng và đưa bản tin dự báo lên Website của Viện. Thực hiện nhiệm vụ quan trắc lắng đọng axit của Cơ quan đầu mối Quốc gia trong khuôn khổ Mạng lưới giám sát axit vùng Đông Á (EANET.

Năm 2022, Viện đã đẩy mạnh công tác công bố kết quả nghiên cứu khoa học với tổng cộng 10 bài báo quốc tế, trong đó có 07 bài được đăng trên các tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI/Scopus và 79 bài báo, các tuyển tập, kỷ yếu trong nước. Ngoài ra, Tạp chí Khoa học Biến đổi khí hậu của Viện được xuất bản theo định kỳ: 03 số tiếng Việt và 01 số tiếng Anh.

Về công tác đào tạo, năm 2022, Viện đã đào tạo trình độ tiến sĩ cho 30 NCS; trong đó cỏ 14 NCS đã được công nhận học vị Tiến sĩ năm 2022. Bên cạnh đó, Viện đã xây dựng chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ theo quy định mới của Bộ GD&ĐT, từng bước cập nhật cơ sở dữ liệu về đào tạo lên hệ thống CSDL của Bộ GD&ĐT.

PGS.TS. Doãn Hà Phong phát động thi đua tại hội nghị

Công tác hợp tác quốc tế năm 2022 được thúc đẩy mạnh mẽ. Viện tiếp tục là đơn vị đầu mối quốc gia trong mạng lưới lắng đọng axit vùng Đông Á (EANET); Phối hợp với các tổ chức quốc tế như WWF-Việt Nam, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO), Trung tâm dữ liệu tin học thủy văn ASEAN (AHC)… tổ chức các buổi họp cũng như hội thảo chuyên đề. Tích cực tham gia các nhóm công tác của Ban liên chính phủ về BĐKH.

Năm vừa qua, Viện đã thực hiện công tác về kế hoạch và đầu tư theo đúng quy định của Nhà nước và của Bộ, đảm bảo việc xây dựng công khai dự toán ngân sách; xây dựng các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 và trung hạn; Thực hiện dùng các hoạt động đấu thầu theo quy định; Tiếp tục thực hiện các nội dung chuẩn bị dự án “Đầu tư cơ sở vật chãi trang thiết bị Liên cơ quan các Viện nghiên cứu trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường’’. Thực hiện tốt các Quy chế Quản lý tài chính của Bộ TNMT. Số liệu giải ngân của đơn vị đến thời điểm báo cáo đạt 93.9% so với kế hoạch.

Đoàn chủ tịch điều khiển hội nghị

Ngoài ra, Viện thực hiện nghiêm về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, hoàn thành công tác thanh lý tài sản năm 2021 theo quy định; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện cơ chế tiến tới tự chủ, tự chịu trách nhiệm của Viện theo hướng dẫn.

Theo chỉ đạo của Bộ, Viện đã hoàn thiện và trình Bộ đề án kiện toàn chức năng, nhiệm vụ cơ cấu tổ chức của Viện. Rà soát, xây dựng quy hoạch lãnh đạo các cấp giai đoạn 2021-2026 và 2026-2031. Triển khai thực hiện Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch viên chức theo chức danh nghề nghiệp; Xây dựng và ban hành Chương trình công tác năm 2022; Ban hành và triển khai các Kế hoạch cải cách hành chính, Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022 của Viện; Hoàn thành công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 và phát động phong trào, đăng ký thi đua năm 2022.

Toàn cảnh hội nghị

Các công tác đánh giá cán bộ, công tác xét lên lương trước thời hạn và công tác thi đua, khen thưởng, báo cáo Bộ đúng thời hạn quy định. Trong năm 2022, Viện có 01 cán bộ được bổ nhiệm lại và 05 cán bộ được bổ nhiệm mới thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Viện trưởng; 14 cán bộ được xét lên lương trước hạn của năm 2021; nhận nhiều Quyết định khen thưởng thành tích năm 2021, bao gồm: 02 tập thể được tặng Cờ thi đua của Bộ TNMT, 02 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành TNMT, 22 tập thể/cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ TNMT, 07 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tài nguyên và Môi trường” và 01 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ”. Viện đã kỷ niệm 45 năm thành lập Viện và được vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất lần thứ 2.

Cùng với đó, các hoạt động của Công đoàn và Đoàn thanh niên của Viện đảm bảo sự quan tâm, chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên, trợ giúp những hoàn cảnh khó khăn và tham gia đầy đủ các phong trào, hoạt động, cuộc họp do Công đoàn Bộ tổ chức, tích cực tham gia Hội thao của Công đoàn Viên chức Việt Nam cũng như Hội thao của Khối thi đua số V-BỘ TNMT.

Sau khi báo cáo tài chính và báo cáo công tác thanh tra nhân dân năm 2022 được công bố, đồng chí Doãn Hà Phong (Chủ tịch công đoàn Viện) đã phát động phong trào thi đua năm 2023 và đọc giao ước thi đua giữa Viện và Công đoàn.

Phát biểu tại hội nghị, ông Dương Công Thành (Chủ tịch Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường) đánh giá cao những thành tích mà Viện KTTV&BĐKH đã đạt được trong năm 2022, đồng thời kỳ vọng vào sự phát triển vượt bậc của Viện trong năm mới 2023.

Trong khuôn khổ hội nghị, Đoàn Chủ tịch đã lắng nghe các ý kiến thảo luận, tiếp thu, giải đáp thắc mắc, kiến nghị của cán bộ, công chức và người lao động của Viện. Hội nghị đã tiến hành bầu ra Ban thanh tra nhân dân mới của Viện KTTV&BĐKH nhiệm kỳ 2023-2025 gồm các đồng chí: Nguyễn Văn Hà, Nguyễn Hữu Quyền, Ngô Thị Thủy, Lê Văn Tuân và Phạm Ngọc Vinh.

Đoàn chủ tịch giải đáp thắc mắc của cán bộ viên chức

Trong ngày 16/1, Thứ trưởng Lê Công Thành đã chủ trì Hội nghị đánh giá Viện trưởng Viện KTTV&BĐKH với kết quả “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Tối cùng ngày, Viện KTTV&BĐKH đã tổ chức gặp mặt cán bộ viên chức, người lao động Viện nhân dịp Xuân Quý Mão 2023. Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động của Viện KTTV&BĐKH trong ngày 16/1.

Thứ trưởng Lê Công Thành đã chủ trì Hội nghị đánh giá Viện trưởng Viện KTTV&BĐKH

PGS. TS. Nguyễn Văn Thắng trình bày tại buổi đánh giá

PGS. TS. Nguyễn Văn Thắng phát biểu trong buổi gặp mặt cán bộ viên chức, người lao động Viện nhân dịp Xuân Quý Mão 2023

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt

PGS. TS. Nguyễn Văn Thắng và PGS.TS. Phạm Thị Thanh Ngà đốt lửa trại trong buổi gặp mặt

Trả lời