Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 01h ngày 15/06/2023

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 01h ngày 15/06/2023)

 

  1. Căn cứ cảnh báo
  • Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
  • Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
  • Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.
  1. Tình hình mưa
  • Có mưa tại một số khu vực thuộc Bắc Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 01h ngày 15/06/2023 từ 40 mm – 80mm.
  • Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực
  • Dự báo trong 6h tới, khu vực Bắc Bộ có lượng mưa phổ biến từ 20-30mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 40-70mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Lai Châu

Mường Tè

Cao

 

4

Hòa Bình

Kim Bôi, Lạc Sơn, Yên Thủy, Đà Bắc, Mai Châu, Tân Lạc

Cao

 

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Điện Biên

Tủa Chùa, Tuần Giáo, Mường Ảng

Trung Bình

2

Sơn La

Quỳnh Nhai, Thuận Châu và

Mường La

Trung Bình