Dự báo Xoáy thuận nhiệt đới bằng mô hình số trị 13h ngày 19 tháng 12 năm 2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *