Hội thảo nghiệm thu dự án “Xây dựng, cập nhật Kế hoạch hành động quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu, giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050”

Chiều 28/10/2020, Tại phòng họp 116-118, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (BĐKH) đã diễn ra Hội thảo nghiệm thu dự án “Xây dựng, cập nhật Kế hoạch hành động quốc gia ứng phó với BĐKH, giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050”.

 

PGS. TS. Huỳnh Thị Lan Hương, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và BĐKH đã chủ trì cuộc họp.
Tham dự cuộc họp có đại diện Phòng KHĐTHTQT; đại diện phòng KHTC; đại diện các đơn vị chuyên môn và các khách mời, các chuyên gia và các cán bộ trong và ngoài Viện.

Chủ nhiệm dự án đã trình bày tóm tắt những nội dung chính, những kết quả chính của đề tài đã đạt được. Trong đó, mục tiêu tổng quát là: Cập nhật được Kế hoạch hành động quốc gia ứng phó với BĐKH giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050 phục vụ triển khai thực hiện Nghị quyết 24 của Ban chấp hành Trung ương Đảng và Chiến lược quốc gia về BĐKH.

 Toàn cảnh buổi Hội thảo

Tại Hội thảo, các nội dung đã được trình bày gồm:

Tổng hợp, đánh giá tình hình triển khai thực hiện các văn bản liên quan đến BĐKH của quốc gia, Bộ/ngành và địa phương đã được ban hành trong giai đoạn 2011-2018;

– Tổng hợp hiện trạng và tác động của BĐKH đến các ngành/lĩnh vực và khu vực;

– Phân tích các yêu cầu của quốc tế liên quan đến BĐKH và xác định các thách thức, cơ hội của BĐKH đối với quốc gia, khu vực, ngành/lĩnh vực;

– Tổng hợp đánh giá mức độ rủi ro do BĐKH đến các ngành;

 Kế hoạch Hành động quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 – 2030

– Lựa chọn các giải pháp thích ứng, giảm nhẹ phát thải KNK, tăng cường năng lực, tài chính, MRV, thể chế, chính sách và các nhiệm vụ, dự án ưu tiên về thích ứng với BĐKH và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính đối với quốc gia, ngành, lĩnh vực;

– Xây dựng lộ trình triển khai và nguồn lực thực hiện kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH theo từng giai đoạn (2021-2025, 2026-2030);

– Lồng ghép các giải pháp thích ứng và giảm nhẹ phát thải KNK vào các chương trình, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án khác của quốc gia và Bộ/ngành;

– Dự thảo kế hoạch hành động quốc gia ứng phó với BĐKH giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

Trả lời