Thông qua cấp bằng tiến sĩ cho NCS. Trịnh Thu Phương

Chiều ngày 23/8/2021, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã tổ chức họp Hội đồng Khoa học, Công nghệ và Đào tạo của Viện thông qua cấp bằng tiến sĩ cho NCS. Trịnh Thu Phương.

Thực hiện các quy định giãn cách nhằm đảm bảo yêu cầu phòng tránh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, buổi họp đã được diễn ra bằng hình thức trực tuyến.

 

Các thành viên Hội đồng Khoa học, Công nghệ và Đào tạo của Viện họp trực tuyến

Dưới sự chủ trì của PGS. TS. Nguyễn Văn Thắng – Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, Phòng KHĐT&HTQT đã đọc biên bản tổ thẩm tra quá trình đào tạo và chất lượng luận án của NCS. Trịnh Thu Phương với đề tài: “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhận dạng lũ lớn trên lưu vực sông Hồng góp phần nâng cao hiệu quả điều hành hệ thống liên hồ chứa”, ngành: Thủy văn học, mã số: 9850104. Tất cả các thành viên trong Hội đồng đánh giá cao năng lực nghiên cứu, những kết quả đạt được của NCS trong thời gian qua.

Tổng hợp phiếu đánh giá cấp bằng tiến sĩ với số phiếu phát ra là 25 phiếu và thu vào là 25 phiếu, Chủ tịch Hội đồng Khoa học, Công nghệ và Đào tạo của Viện – PGS. TS. Nguyễn Văn Thắng kết luận: NCS được nhận học vị tiến sĩ sau cuộc họp ngày 23 tháng 8 năm 2021.

 

NCS. Trịnh Thu Phương tại buổi đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện 

Trước đó, ngày 25/3/2021, NCS. Trịnh Thu Phương đã bảo vệ thành công luận án cấp Viện.

Trả lời