Trung tâm Nghiên cứu Thủy văn và Hải văn

NHỮNG THÀNH TỰU NỔI BẬT CỦA
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU THỦY VĂN VÀ HẢI VĂN
NĂM 2020

Trung tâm Nghiên cứu Thủy văn và Hải văn được hình thành trên nền tảng phát triển của 2 đơn vị: Trung tâm Nghiên cứu Thuỷ văn và Tài Nguyên nước và Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng Thuỷ văn Biển. Do vậy, Trung tâm Nghiên cứu Thủy văn và Hải văn là một trung tâm nghiên cứu đầu ngành về thủy văn và hải văn của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trải qua chặng đường phát triển với bề dày nghiên cứu về các lĩnh vực thủy văn và hải văn, công tác nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Thủy văn và Hải văn đã và đang có bước phát triển mới, tập trung mũi nhọn vào các nghiên cứu mang tính ứng dụng cao như dự báo thiên tai, rủi ro thiên tai về lũ ngập lụt, lũ quét, nước dâng do bão,… hay xây dựng các kịch biến đổi khí hậu và bản nước biển dâng cho Việt nam. Trong năm 2020, các kết quả nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Thủy văn và Hải văn đã được đẩy mạnh nhằm nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo thiên tai, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu trên phạm vi cả nước, cụ thể như sau:

1. Đẩy mạnh nghiên cứu và dự báo thủy văn, hải văn trong nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

1.1. Đánh giá hàng năm về diễn biến và xu thế biến đổi của các yếu tố thủy văn cho hệ thống sông Hồng – Thái Bình

Cập nhật và xử lý số liệu KTTV được cung cấp bởi Trung tâm Dự báo KTTVQG, từ đó đánh giá diễn biến dòng chảy năm, dòng chảy lũ và dòng chảy cạn trên lưu vực sông Hồng – Thái Bình và phân tích xu thế diễn biến tài nguyên nước qua các năm.

 

Hình 1: Diễn biến đặc trưng dòng chảy năm, mùa lũ và mùa cạn trạm Sơn Tây

 

1.2. Đánh giá hàng năm về diễn biến và xu thế biến đổi của các yếu tố hải văn khu vực biển Đông, Việt Nam

Cập nhật và xử lý số liệu hải văn từ các trạm quan trắc và viễn thám, từ đó đánh giá được xu thế biến đổi các yếu tố độ cao sóng biển, nhiệt độ mặt nước biển, độ mặn và mực nước trên khu vực Biển Đông và vùng ven bờ biển Việt Nam.


Hình 2: Biến trình độ cao sóng xu thế quan trắc từ vệ tinh Jason-2 trung bình khu vực biển Việt Nam


Hình 3: Đặc trưng sóng theo năm tại trạm Cửa Ông

 

Hình 4: Xu thế thay đổi nhiệt độ mặt biển từ số liệu vệ tinh trên toàn Biển Đông

Hình 5: Biến trình nhiệt độ nước biển theo tháng tại trạm Cửa Ông

Hình 6: Xu thế thay đổi độ mặn từ số liệu vệ tinh trên toàn Biển Đông

Hình 7: Biến trình độ muối tại trạm Cửa Ông


Hình 8: Xu thế thay đổi mực nước từ số liệu vệ tinh trên toàn Biển Đông

 

Hình 9: Biến trình mực nước tháng trạm Hòn Dấu

 

1.3. Trực dự báo và cung cấp các bản tin hàng ngày về hải văn (sóng biển, mực nước tổng cộng, nước dâng do bão) trong năm 2020

Tính toán và xây dưng bản tin dự báo nước dâng và sóng trong bão khi Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia phát tin dự báo, cảnh báo về bão, ATNĐ. Năm 2020, Trung tâm Nghiên cứu Thủy văn và Hải văn cung cấp hơn 150 bản tin dự báo với tần suất 4 obs/ngày (01h, 07h, 13h, 19h) trong 13 cơn bão và 01 ATNĐ hoạt động trên khu vực Biển Đông năm 2020.

Hình 10: Dự báo trường sóng lúc 13h ngày 22/10/2020 (Cơn bão số 8 bão Saudel)

Hình 11: Phân bố độ cao sóng ven bờ và ngoài khơi biển Việt Nam lúc 13h ngày 15/01/2020

Các vùng dự báo được xác định theo phân vùng do Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia công bố. Năm 2020, Trung tâm Nghiên cứu Thủy văn và Hải văn đã cung cấp 330 bản tin dự báo thủy văn hàng ngày (bản tin hàng ngày dự báo mực nước tổng cộng và độ cao sóng biển cho các khu vực ven biển và ngoài khơi Việt Nam). Bản tin được phát vào 13 giờ 00 hàng ngày. Bản tin được gửi đến Tổng cục Khí tượng Thủy văn và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Viện Khoa học khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu (http://www.imh.ac.vn/).

1.4. Trực dự báo và cung cấp các bản tin hàng ngày về lũ trên hệ thống sông Hồng – Thái Bình trong năm 2020

Trong mùa mưa bão từ 15/6-15/9/2020, Trung tâm Nghiên cứu Thủy văn và Hải văn đã tính toán và xây dựng 93 bản tin dự báo thủy văn tư vấn vận hành liên hồ chứa trên hệ thống sông Hồng – Thái Bình với hạn dự báo là 24h và 48h. Kết quả bản tin dự báo thủy văn hàng ngày được gửi đến Tổng cục Khí tượng Thủy văn và đăng trên Web của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu.

 

Hình 12: Bản tin lũ gửi Tổng cục KTTV