Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng nông nghiệp

Cơ cấu tổ chức Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng Nông nghiệp

Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng nông nghiệp

Research Center for Agro-Meteorology (RCA)

Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng nông nghiệp là tổ chức khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu có chức năng nghiên cứu cơ bản, phát triển công nghệ về Khí tượng nông nghiệp; tham gia đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành về Khí tượng và Khí hậu học.

Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng nông nghiệp là đơn vị hạch toán phụ thuộc có con dấu riêng và được mở tài khoản tiền gửi để giao dịch theo quy định của pháp luật; trụ sở đặt tại thành phố Hà Nội.

I. Cơ cấu tổ chức Trung tâm:

1. Lãnh đạo Trung tâm:

a) Lãnh đạo Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng nông nghiệp có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

b) Giám đốc chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Viện trưởng về các nhiệm vụ được phân công và toàn bộ hoạt động của Trung tâm; xây dựng trình Viện trưởng phê duyệt chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Trung tâm; ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động, các quy chế của Trung tâm theo quy định.

c) Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về các lĩnh vực công tác được phân công.

2. Các đơn vị trực thuộc:

   a) Giám sát và Dự báo khí tượng nông nghiệp

   b) Nghiên cứu và Ứng dụng khí tượng nông nghiệp

 II. Nhân lực KH&CN:

Trung tâm có 16 cán bộ, trong đó có: 01 Phó giáo sư, 03 Tiến sĩ, 06 Thạc sĩ, 06 cử nhân. Ngoài ra, các chuyên gia của Trung tâm gồm nhiều nhà khoa học hàng đầu ở trong và ngoài nước về lĩnh vực khí tượng nông nghiệp, mô hình hóa, AI, Big Data, khí hậu đô thị, khí hậu xây dựng và biến đổi khí hậu.

Phó Giám đốc điều hành: TS: Nguyễn Đăng Mậu

Tel   :  0382072468
Email: mau.imhen@gmail.com , mau.imhen@imh.ac.vn , ndmau2@monre.gov.vn

 

Phó Giám đốc Trung tâm: TS. Nguyễn Hữu Quyền

Tel :

Email : nhquyen13@gmail.com

Trả lời