Bản tin cảnh báo lũ quét 01h ngày 12 tháng 5 năm 2023

Vienkttv-BTLQ2023120501

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT
(Bản tin cảnh báo lũ quét 01h ngày 12/5/2023)

I. Căn cứ cảnh báo
– Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
– Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
– Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.
II. Tình hình mưa
– Có mưa tại một số khu vực thuộc Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 01h ngày 12/5/2023 từ 60 mm đến 150 mm.
III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực
– Dự báo trong 6h tới, khu vực Bắc Bộ có lượng mưa phổ biến từ 10- 30mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 30-80mm; khu vực Bắc Trung Bộ có lượng mưa phổ biến từ 15- 45mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 40- 100mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT Tỉnh Huyện Nguy cơ lũ quét
1 Nghệ An Quế Phong, Quỳ Châu, Tương Dương, Quỳ Hợp, Con Cuông và Thanh Chương Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT Tỉnh Huyện  Nguy cơ lũ quét
1 Điện Biên Mường Nhé Trung bình
2 Lai Châu Mường Tè Trung bình
3 Thanh Hóa Ngọc Lặc, Thọ Xuân và Thường Xuân Trung bình