Bản tin cảnh báo lũ quét 07h ngày 12 tháng 5 năm 2023

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 07h ngày 12/05/2023)

  1. Căn cứ cảnh báo
  • Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
  • Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
  • Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.
  1. Tình hình mưa
  • Có mưa tại một số khu vực thuộc Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Tây Nguyen với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 07h ngày 12/05/2023 từ 50 mm đến 100mm.
  • Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực
  • Dự báo trong 6h tới, Bắc Bộ có lượng mưa phổ biến từ 10-40mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 15-80mm, Bắc Trung Bộ có lượng mưa phổ biến từ 10-45mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 30-120mm, Tây Nguyên có lượng mưa phổ biến từ 5-15mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 10-35mm cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT Tỉnh Huyện Nguy cơ lũ quét
1 Hà Tĩnh Hương Khê và Kỳ Anh Cao
2 Quảng Bình Tuyên Hóa, Quảng Trạch và Lệ Thủy Cao
3 Lâm Đồng TP. Đà Lạt, Đam Rông, Lạc Dương và Lâm Hà Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT Tỉnh Huyện Nguy cơ lũ quét
1 Điện Biên Mường Nhé Trung Bình
2 Quảng Trị Hướng Hóa và ĐaKrông Trung Bình
3 Thừa Thiên Huế A Lưới Trung Bình
4 Quảng Nam Tây Giang, Đông Giang và Đại Lộc Trung Bình
5 Quảng Ngãi Tây Trà, Sơn Hà và Sơn Tây Trung Bình