Bản tin cảnh báo lũ quét 01h ngày 30 tháng 07 năm 2023

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT
(Bản tin cảnh báo lũ quét 01h ngày 30/07/2023)

I. Căn cứ cảnh báo
– Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
– Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
– Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

II. Tình hình mưa
– Có mưa tại một số khu vực Bắc Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 01h ngày 30/07/2023 từ 30mm đến 50mm.

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực
– Dự báo trong 6h tới, khu vực Bắc Bộ có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 15mm đến 40mm, một số nơi lên tới khoảng từ 50mm đến 100mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

STT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Hà Giang

Bắc Mê, Xín Mần và Quang Bình

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

STT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Cao Bằng

Bảo Lâm và Bảo Lạc

Trung Bình

3

Lào Cai

Bảo Yên

Trung Bình

3

Sơn La

Thuận Châu, Mai Sơn và Sông Mã

Trung Bình