Bản tin cảnh báo lũ quét 13h ngày 21 tháng 6 năm 2023

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT
(Bản tin cảnh báo lũ quét 13h ngày 21/06/2023)

I. Căn cứ cảnh báo
– Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
– Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
– Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.
II. Tình hình mưa
– Có mưa tại một số khu vực thuộc Bắc Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 13h ngày 21/06/2023 từ 10 mm 40mm.
III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực
– Dự báo trong 6h tới, khu vực Bắc Bộ có lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 30-60mm; khu vực Tây Nguyên có lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 30-50mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Lai Châu

Nậm Nhùn, Tam Đường, Mường Tè, Sìn Hồ và Phong Thổ

Cao

2

Bình Định

Tây Sơn và Vân Canh

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Yên Bái

Văn Yên, Mù Cang Chải, Trạm Tấu và Văn Chấn

Trung bình

2

Phú Thọ

Tân Sơn

Trung bình

3

Hòa Bình

Đà Bắc và Mai Châu

Trung bình

4

Gia Lai

TX. An Khê và Đak Pơ

Trung bình

5

Đắk Lắk

M’Đrắk, Krông Ana và Lắk

Trung bình

6

Lâm Đồng

Đam Rông, Lạc Dương, Lâm Hà và Bảo Lâm

Trung bình